Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s och Scanias samarbete stärker svensk industris konkurrenskraft

KTH-studenter samarbetar projekt
Konkreta projektsamarbeten är ett ofta förekommande inslag i utbildningen för studenterna på KTH. Foto: Jack Mikrut
Publicerad 2011-11-02

Nu satsar KTH och Scania på ökat utbyte mellan akademi och industri. Ett fördjupat samarbete stärker KTH:s forskning och utbildning liksom Scanias framtida kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning blir en allt mer central fråga för näringslivet, samtidigt som akademin ser behov av att stärka omvärldsanknytningen och kontakten med näringslivet. Genom ett nytt samarbetsavtal mellan KTH och Scania förs en nära dialog kring framtida kompetensbehov och forskning. Dessutom ska Scania skapa en företagsstruktur som ökar utbudet av examensjobb och andra projektutmaningar för KTH:s studenter och doktorander, samt bidra med adjungerade lärare till olika utbildningar.

– En attraktiv och högkvalificerad ingenjörs- och forskarutbildning är en förutsättning för att bevara och utveckla svensk forskning och fordonsindustri, säger Scanias vd och koncernchef Leif Östling.

Tillgången på ingenjörer är direkt avgörande för verkstadsindustrins möjligheter att konkurrera på världsmarknaden med utgångspunkt från Sverige.

– Scania behöver nyrekrytera mellan 300 och 600 högskole- och civilingenjörer per år, inte minst på grund av naturliga avgångar, säger Scanias vd Leif Östling.

KTH i Stockholm utgör en viktig rekryteringsbas för Scania; av bolagets drygt 10 000 medarbetare i Stockholmsregionen är cirka 3 000 högskole- och civilingenjörer.

– Det är värdefullt för KTH att kunna underlätta formerna för personutbyte mellan akademi och näringsliv. Vi är övertygade om att den här sortens samverkan bidrar till ökad kvalitet i såväl forskning som högre utbildning vid KTH samt ökad innovationskraft för våra partnerföretag, säger KTH:s rektor Peter Gudmundson.

För mer information kontakta Peter Gudmundson, 08-790 70 01 eller rektor@kth.se.

Katarina Ahlfort