Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 7

 • Högre utbildningskvalitet efter omprövning

  Flera av KTH:s tidigare ifrågasatta utbildningar har godkänts i vårens uppföljande granskning från UKÄ, Universitetskanslerämbetet. Senast i raden är masterutbildningen i informations- och kommunikationsteknik.

 • Från anstalt för mammor med barn till plåtby

  Den stora branden till trots - nu är det dags för examensdagar på KTH Arkitekturskolan. Årets studentprojekt är extra spännande och tar upp det mesta, bland annat en vision om Stockholms vattenburna lokaltrafik år 2020.

 • KTH:s och Scanias samarbete stärker svensk industris konkurrenskraft

  Nu satsar KTH och Scania på ökat utbyte mellan akademi och industri. Ett fördjupat samarbete stärker KTH:s forskning och utbildning liksom Scanias framtida kompetensförsörjning.

 • Så fick Industriell ekonomi högst kvalitet

  Industriell ekonomi var det enda civilingenjörsprogram på KTH som fick högsta betyg i Universitetskanslerämbetets, UKÄ:s, utvärdering. Bakom framgången ligger bland annat ett långvarigt och intensivt utvecklingsarbete.

 • Kom och titta på bondgård i stadsmiljö

  Den 29 maj presenteras femtio avgångsarbeten på KTH Arkitekturskolan. Bland dem finns bland annat en moské i Roslagen och en bondgård i stadsmiljö.

 • Oväntade brister i KTH:s utbildningar

  KTH hade hoppats på ett bättre resultat i Universitetskanslerämbetet, UKÄ:s granskning av landets teknikutbildningar. – Vi blev lite förvånade och hade trott att fler utbildningar skulle ha fått mer positiva omdömen, säger prodekanus Per Berglund. Vid årsskiftet ska det finnas en första plan för att åtgärda bristerna.

 • Examensarbeten

  Examensarbeten är ett värdefullt sätt för studenter och företag att närma sig varandra och tillsammans undersöka dagsaktuella frågeställningar. Kontakta oss om du är intresserad av att skriva examensarbete eller har en frågeställning du vill undersöka i samverkan med KTH Live-In Lab.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22