Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 8

 • Hon tränar studenterna att tänka etiskt

  Framtidens ingenjörer behöver tänka mer etiskt och ta individuellt ansvar för konsekvenserna av produkter som de utvecklar. Det menar de ansvariga för etikundervisningen på KTH:s Elektroteknik.

 • Vad händer när robotar tar över dödandet?

  KTH-forskaren Linda Johansson har studerat robotar och etik och har nyligen lagt fram sin avhandling. Av den kan vi utläsa att det är hög tid att diskutera etiska frågor runt robotar, som att det kan vara nödvändigt att se över krigets lagar och även att börja undersöka huruvida avancerade robotar skulle kunna hållas ansvariga för sina handlingar. Vidare är det dags att inse att robotarna inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att ta över fler jobb än vad vi kanske har föreställt oss.

 • Författare triggade fritt tänkande

  Vad är meningen med teknikvetenskapen egentligen? KTH ville ha ett kreativt möte mellan konst, teknik och vetenskap. Författaren Lars Gustafsson bjöds in som samtalspartner för att sätta fart på fantasin och fördjupa tänkandet kring ingenjörskonsten i människans tjänst.

 • Kurser för externa doktorander

  Avdelningen för filosofi ger kurser i vetenskapsteori och vetenskaplig metod samt i etik för externa doktorander. Länkarna nedan leder till mer information.

 • Theory and Methodology of Science

  Below you find general information about the course Theory and Methodology of Science.

 • Avhandlingar

  Nedan ser du vilka doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser som har lagts fram vid Avdelningen för filosofi.

 • Att doktorera vid Avdelningen för filosofi

  Vid Avdelningen för filosofi kan man doktorera i ettdera av två ämnen: (1) Filosofi och (2) Risk och säkerhet.

 • Grundutbildningskurser vid Avdelningen för filosofi

  Här finns länkar till kurshemsidor avseende kurser vid Avdelningen för filosofi, KTH.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22