Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • Road2Science 2.0 strategisk plan

    I den strategiska planen för Road2Science 2.0. sammanfattas de utmaningar (GAP) som enligt intressenter inom industrin förhindrar sektorn från att växa till sin fulla potential med avseende på innovationskapacitet och ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.