Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Mer teknik i framtidens journalistik

    I höst startar ett samarbete mellan journalistutbildningen vid Stockholms universitet (JMK), civilingenjörsutbildningen i medieteknik vid KTH och Svenska Dagbladet runt en kurs om framtidens medier. Fokus är framtidens berättande och pilotprojektet kan ses som startskottet för ett mer långsiktigt samarbete.

  • Här har du morgondagens medielandskap

    Hur ser de viktigaste medietrenderna ut idag? Och hur blir miljöpåverkan från framtidens medieanvändning? Ett forskningsprojekt vid KTH har rett ut den saken. Resultatet är 14 långsiktiga medietrender och miljöbedömningar av fyra framtidsscenarier.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22