Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 6

 • Järnvägskurser på KTH

  På KTH finns ett antal järnvägsrelaterade kurser vid våra olika avdelningar. Det går att läsa dessa som kurs i ett av våra civilingenjörs- eller masterprogram, men även som valfria eller enstaka kurser vid annan linje på KTH eller annan teknisk högskola.

 • Infrastruktur

  Här visas de senaste publikationerna från Järnvägsgruppen som har publicerats i KTHs publikationsdatabas DiVA inom ämnesområdet Infrastruktur.

 • Annika samlar styrkan inom Transport

  Framtidens fordon, transportsystem och flygsäkerhet är bara några exempel – på KTH finns spetskompetens inom i stort sett alla transportforskningens nyckelområden. Tillsammans kan forskningen bli ännu vassare. Den 2 februari anordnas KTH Transport Day där forskarna ska brainstorma kring nya samarbeten.

 • Kapacitet

  Här visas de senaste publikationerna från Järnvägsgruppen som har publicerats i KTHs publikationsdatabas DiVA inom ämnesområdet Kapacitet.

 • Så kan transporter flyttas från lastbil till tåg

  För att lyckas få till ett mer hållbart samhälle med lägre utsläpp måste en del av godstrafiken flyttas från lastbilar till järnvägar och sjöfart. Det slår politiker och forskare fast, både nationellt och på EU-nivå. Utvecklingen hittills visar att det kan bli svårt att nå EU:s utsläppsmål för transporter till 2030, men många forskare vid KTH arbetar med att hitta olika lösningar för att målen i EU:s transportpolitik ska kunna uppfyllas.

 • Tystare och billigare tunnelbana

  35 procent lägre energiförluster och sänkt ljudnivå om 19 decibel är några av resultaten från tester som gjorts på gröna linjen i Stockholms tunnelbana. När den kanadensiska tåg- och flygplanstillverkaren Bombardier nu offentliggör nya forskningsresultat har KTH varit med och bidragit till dem.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22