Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 5

 • Ett lyft för kårens avfallssortering

  Två blivande miljöingenjörer har moderniserat kårhusets sophantering. Numer sorteras allt avfall som studenterna lämnar efter sig.

 • Nå miljömålet 2050 med förbränningsförbud

  För att nå EU:s miljömål måste Sverige minska mängden koldioxidutsläpp från 50 miljoner ton till nära noll fram till 2050. Aktuell forskning från KTH visar att det finns en potential på hela sex miljoner tons minskning enbart genom sophantering. Det betyder dock tuffare styrmedel, till exempel strängare krav på återvinning, förbud mot förbränning av återvinningsbart avfall och viktbaserad avfallstaxa.

 • Odling inspirerar för grönare framtid

  Odlingslådor på takterrassen och pilotprojekt för KTH:s källsortering. Skolan för teknik och hälsa i Flemingsberg tar flera steg för att bli mer miljövänlig och hållbar.

 • Forskare vill minska matsvinn på KTH

  Ta hand om matavfallet men se först till att inte så mycket mat går till spillo. Forskarna Greger Henriksson och Annika Carlsson Kanyama har många idéer för hur KTH kan förbättra sitt miljöarbete. Följ med till ett mönstersoprum och ett med förbättringspotential.

 • Avfallshantering på KTH

  Här finner du information om avfallshantering på KTH Campus. Avfallsrummen har olika kapacitet och möjligheter till källsortering. Kartan visar vilka fraktioner som är möjliga i respektive avfallsrum. (Kartan under revidering) Hantering av farligt avfall(inkl. kemiskt och biologiskt), se vänstermenyn. Övriga KTH Campusområden, kontakta infrastrukturansvarig eller kemikalieansvarig på respektive skola.