Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • Betydande brister i EU:s kemikalielagstiftning

    Forskning vid KTH pekar på betydande brister i EU:s lagstiftning som rör kemikalier i konsumentprodukter. Varor som vi kommer i kontakt med dagligen, som leksaker, textilier, elektronik och byggmaterial, har på senare tid uppmärksammats för sitt kemikalieinnehåll. Genom att studera hur EU bedömer och hanterar risker kring kemikalieanvändning i varor kan det konstateras att människor och miljö inte skyddas tillräckligt.

  • Nytändning för lokalt miljöarbete på KTH

    På tre år ska ett nytt, certifierbart system för att hantera miljöfrågorna byggas upp på KTH. Den inriktningen har gett miljöarbetet en nytändning och miljöombuden en tydligare roll. – Vi jobbar betydligt mer målinriktat nu. Och nu tar man ett helhetsgrepp, tidigare var det mer av punktinsatser, säger Holger Berling, miljöombud på Bioteknik.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22