Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 25

 • Nya chefsroller i gränslöst arbetsliv

  Alltfler förväntas bli sin egen chef i framtidens arbetsliv. Hur ska arbetet organiseras när det traditionella ledarskapet är på väg bort? Hör Gisela Jönsson, som forskar inom arbetsvetenskap, berätta om nya sätt att leda.

 • Stolta men stressade medarbetare

  KTH:s medarbetare är engagerade och stolta över att arbeta på KTH. Men – stressade. De förordar starkt KTH:s utbildningar men är mindre benägna att rekommendera KTH som arbetsplats.

 • De ska få folk att göra rätt saker

  Forskare och lärare på CSC-skolan borde kommunicera mer och administrera mindre. Kommunikationen behövs för att göra skolan synligare utanför KTH. Och administrationen ska skötas av dem som har utbildning för det. Den nya ledarduon för CSC-skolan har satt tydliga mål för skolans framtid.

 • KTH lyfter din affärsidé - gratis

  Sitter du och ruvar på en egen innovativ affärsidé som vänder sig till en stor internationell marknad? Är du forskare, innovatör eller entreprenör, men tvekar om du ska satsa på idén eller är osäker på hur man gör? Då är det hög tid att söka till KTH-programmet Startup.

 • Markus blev bättre på att ge feedback

  Markus Hidell har fått bättre koll på hur han ska ge feedback till sina doktorander. Och bra feedback är avgörande för om de ska lyckas med sina forskarstudier, menar han. De nya kunskaperna fick Markus Hidell i en skräddarsydd ledarskapsutbildning för KTH:s lektorer.

 • Stöd för att bli chef på riktigt

  Chefsrollen inom akademin blir alltmer komplex. Samtidigt finns ett ökat behov av stöd på skolorna riktat mot både gamla och nyblivna chefer. Det anser CSC-skolan som nu tagit fram tagit fram en nätguide för ledare.

 • ”Satsar på enhetscheferna”

  Fortsätt satsa på enhetschefernas ledarskap, förbättra intranätet och utveckla mötesaktiviteterna. På ITM-skolan gav enkäten om internkommunikation ett kvitto på att arbetet är på väg åt rätt håll.

 • Dags att ta tempen på KTH

  Hur mår din arbetsplats? Och hur mår du på jobbet? Nu får medarbetarna genom en anonym enkät möjlighet att lämna synpunkter på hur KTH fungerar som arbetsplats. – Och ju fler som deltar i undersökningen desto större möjligheter får vi att se vad som behöver förbättras, påpekar personalchefen Annica Fröberg.

 • Uthållig kämpe för ledarskapsfrågor

  Hallå där, Ann-Sofie Henriksson, chef vid högskolepedagogiska enheten som nominerats till priset som Årets ledarutvecklare av tidningen Chef. Hur känns det? – Fantastiskt! Bara det att någon tagit sig tid att nominera mig känns så roligt, alldeles oavsett hur det går vid prisutdelningen.

 • Bra lärare är lika med bra ledare

  Är man en god lärare är man också en god ledare. Och ledarna för högskolan bör hämtas från den egna kåren. Annars får man svårt med legitimiteten hos dem som ska ledas, menar Högskoleverkets chef Lars Haikola.

 • Högmotiverade slitvargar på KTH

  KTH:s anställda är högmotiverade och starkt engagerade i sitt arbete. Samtidigt arbetar många i ett högt tempo och har ofta eller mycket ofta stora arbetstoppar. Det visar resultatet av den första KTH-gemensamma undersökningen om arbetsmiljö och hälsa.

 • ”Övat på att hålla jobbiga samtal”

  Hallå där, Jenny Jerrelind, masterprogramansvarig på Farkost och flyg, som deltagit i en nystartad ledarskapskurs för pedagogiska ledare på KTH. Hur var kursen? – Rolig, lärorik och inspirerande. Det finns flera saker som jag kan börja tillämpa direkt.

 • ITM-skolan satsar på ledarskap

  Att utveckla ledarskapet på alla nivåer ser ledningen för ITM-skolan som ett sätt att möta stressen bland medarbetarna och därigenom förbättra arbetsmiljön. – När man har så här engagerade medarbetare är det bra om det finns en chef som ser det, säger Karin Kroon, personalansvarig på ITM-skolan.

 • Bättre soppa med fler kockar

  Inspirerande, utvecklande och teamskapande. Inom forskningscentret ECO2 Vehicle Design tillämpas delat och roterande ledarskap. En modell som ger idealisk mylla för centrets tvärvetenskapliga forskning tycker representanter för ledningen.

 • Prefekten som tar tag i stressen

  Stresshanteringen på KTH måste ske på flera nivåer. Alla anställda ska få möjlighet att ta hand om sin egen hälsa. Och det är viktigt att bygga upp rätt IT-support och administrativt stöd, annars ökar stressfaktorerna, menar Ulf Olofsson, prefekt på Maskinkonstruktion.

 • Ledarskap ingen enmansshow

  Det ska vara enkelt att göra rätt, tycker Maria Widlund, HR-chef och årets ledare på CSC-skolan. Hon prisas för sina insatser i utvecklandet av HR och support-funktionerna på skolan. Men själv betonar hon att förbättringarna är frukten av ett lagarbete.

 • Vill få andra att våga mer

  Släpp prestigen, lyssna och ge saker lite tid. Joakim Lilliesköld, grundutbildningsansvarig, som i år får KTH:s pris för akademiskt ledarskap, vill skapa förutsättningar för andra att växa.

 • Chefen bättre informationskanal än nätet

  KTH:s medarbetare tycker att de får den information de behöver för sitt dagliga arbete och nås av viktig information tillräckligt snabbt. Viktigaste informationskanalen är den närmaste chefen tätt följd av kollegorna. Mindre nöjda är medarbetarna med sökbarheten, intranätet och KTH:s webbsidor.

 • Fokus på det hållbara arbetet

  Hur kan den medicinsk-tekniska branschen vara så lyckosam i att ta fram innovationer? Vilka är framgångsfaktorerna när det gäller ledarskap och organisering? Det ska Kristina Palm, forskare i arbetsvetenskap, ta reda på i ett nytt forskningsprojekt.

 • ”Nu får jag höra mer om vad folk tycker”

  Hur lyckas man som ledare på ett lärosäte? Sophia Hober, tidigare dekanus, fick nyligen KTH:s pris för akademiskt ledarskap. Hör henne berätta om sin syn på ledarrollen.

 • Hur är det på jobbet?

  I dagarna skickar KTH ut sin återkommande medarbetarundersökning. Enkäten ska ge en bild av arbetsmiljön. I år handlar många av frågorna om trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering.

 • Mindre diskriminering – fortsatt stress

  Framsteg inom området diskriminering men färre svar totalt sett och fortsatta indikationer på att många känner stress. Det är några av resultaten från 2018 års medarbetarundersökning på KTH. – Det har varit ett år av förändring och det avspeglas i siffrorna, men med det i åtanke tycker jag att det är bra resultat som helhet, säger Annica Fröberg, KTH:s personalchef.

 • Ändrat IT-stöd väckte motstånd

  Debatten har varit intensiv under våren om förslaget att samordna CSC-skolans IT-stöd med KTH:s centrala IT-administration. Förslaget väckte starka reaktioner bland anställda, studenter och hos facket. Nu har frågan belysts i en utredning.

 • Industriell ekonomi, civilingenjör 300 hp

  Med en civilingenjörsexamen inom Industriell ekonomi kan du kombinera djup kunskap inom ett teknikområde med avancerade kunskaper i ekonomi och management. Därmed är du utbildad för att arbeta med teknikbaserad affärsutveckling, inom både etablerade och framväxande industrier. Du har breda internationella karriärmöjligheter och typiska arbetsuppgifter för en civilingenjör från Industriell ekonomi är projektledare, affärs- och produktutvecklare, analytiker eller entreprenör.

 • Hållbart ledarskap med lean

  I en värld av snabba förändringar är det viktigt att vara en bra ledare och förstå vilken roll hållbarhet spelar i verksamheten. Kursen Hållbart ledarskap med lean är en webbaserad kurs som ger dig verktyg och insikter för att navigera i en föränderlig värld och bli en mer hållbar och effektiv ledare. Genom interaktiva övningar och diskussioner kommer du att få möjlighet att utforska vad som krävs för att bli en framgångsrik ledare i dagens snabbrörliga miljö, samtidigt som du lär dig hur man integrerar Lean-principer för att uppnå långsiktig hållbarhet.