Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 4

 • Byggandets utsläpp ökar

  I en färsk rapport producerad av forskare från KTH redovisas hur ett antal miljöparametrar har utvecklats mellan 1993 och 2007 för bygg- och fastighetssektorn. Den visar bland annat att utsläppen från produktion av byggnadsmaterial och transporter nu är större än utsläppen från uppvärmningen av byggnader.

 • Betydande brister i EU:s kemikalielagstiftning

  Forskning vid KTH pekar på betydande brister i EU:s lagstiftning som rör kemikalier i konsumentprodukter. Varor som vi kommer i kontakt med dagligen, som leksaker, textilier, elektronik och byggmaterial, har på senare tid uppmärksammats för sitt kemikalieinnehåll. Genom att studera hur EU bedömer och hanterar risker kring kemikalieanvändning i varor kan det konstateras att människor och miljö inte skyddas tillräckligt.

 • De ser miljöpåverkan från alla håll

  Forskning som tittar på den totala miljöpåverkan från tjänster och produkter efterfrågas allt mer. Nu startar KTH:s miljöforskare ett nätverk för att öka styrkan inom så kallad livscykelanalys.

 • Byggsektorns utsläpp ökar

  I en färsk rapport producerad av forskare från KTH redovisas hur ett antal miljöparametrar har utvecklats mellan 1993 och 2007 för bygg- och fastighetssektorn. Den visar bland annat att utsläppen från produktion av byggnadsmaterial och transporter nu är större än utsläppen från uppvärmningen av byggnader.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22