Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 3

  • Malariamyggor går igång på en mix av dofter

    Malariamyggan är det djur som dödar flest människor. Detta trots att olika kontrollmetoder har minskat antalet malariafall med hälften. KTH-forskaren Jenny Lindh och hennes kollegor har tagit fram en ny kontrollmetod som bygger på mygghonornas äggläggningsbeteende. Det är en mix av dofter som avgör var honorna väljer att lägga ägg.

  • Hoppas reducera dödligheten i malaria

    Enligt Världshälsoorganisationen WHO tog sjukdomen malaria 627 000 människoliv år 2012, till största delen från barn under 5 år. Nu har forskare vid bland annat KTH kommit underfund med hur man skulle kunna särskilja patienter med en lättare form av malaria från de som utvecklar betydligt svårare och mer dödliga varianter. I förlängningen kan forskningsresultatet innebära både att liv kan räddas och att det mänskliga lidandet blir mindre.

  • KTH-forskare prisar Nobelpristagare

    Miljontals drabbas, men förhållandevis lite görs för att ta fram verkningsfulla mediciner. Därför är det extra viktigt att årets Nobelpris i medicin uppmärksammar läkemedel mot malaria, menar KTH-professorn Peter Nilsson.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22