Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 4

 • Podcast: Sandra Di Rocco om långsiktig matematikforskning

  Varför är det viktigt att satsa mer på forskning som inte ger ögonblicklig avkastning? Sandra Di Rocco, professor i matematik vid KTH, har svaret.

 • Matteprofessur på KTH stöds med miljoner

  Varför ska pengar satsas på forskning som inte omgående ger avkastning? Sandra Di Rocco, professor i matematik vid KTH, vet svaret. - Om James Clerk Maxwell år 1860 inte hade utvecklat en teori om elektromagnetiska vågor skulle tv och mobiltelefoner aldrig ha existerat 150 år senare, säger hon.

 • KTH får nära hälften av anslagen i Wallenbergs matematikprogram

  En djupare förståelse av Einsteins relativitetsteori. Matematik i gränslandet mellan algebra, kombinatorik och geometri. Numeriska metoder för simulering av gas- och vätskeflöden. Det är fokus för några av de KTH-projekt som får anslag i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på framstående svenska matematikforskare, Matematikprogrammet. Av de 14 projekt som får finansiering kommer sex från KTH.

 • Miljoner till matteforskning

  Femton matematiker får i år dela på 25 miljoner kronor i anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses (KAW) matematikprogram. Tre av dessa forskare kommer från KTH.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22