Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 6

 • ”Roligare än väntat att bli professor”

  Hon hade egentligen inte alls tänkt göra akademisk karriär. Möjligen ta en licentiatexamen. Men nu installeras Malin Selleby som professor i termodynamisk modellering och konstaterar att det känns roligare än hon hade väntat sig.

 • Superlabben för framtidens material

  Två nya superanläggningar ska byggas i Lund – Max IV och European Spallation Source, ESS. Den senare blir världens kraftfullaste neutronkälla. Frågan är vilka experiment forskarna vill göra där i framtiden. Svaret bestämmer hur anläggningarna kommer att utformas.

 • Hård metall gav tungt pris

  Nu har KTH-professorn John Ågren, verksam inom ämnesområdet metallografi, fått ta emot ett av materialområdets tyngsta priser i form av William Hume-Rothery Award. Anledningen är bland annat den forskning som John Ågren genomfört om metaller och legeringar som har fått stort internationellt genomslag både akademiskt som industriellt.

 • ”Vetenskapligt samtal riskerar att dö ut”

  Om allt fler forskare väljer att publicera sig i tidskrifterna Nature och Science kommer det vetenskapliga samtalet att sakta dö ut. Tidskrifternas inriktning på sensation och högt nyhetsvärde kväver en seriös diskussion om forskningens framsteg. Det varnar John Ågren, professor i materialvetenskap.

 • Nu ska stålproduktion bli mindre hälsovådlig

  Nya stålsorter som är mer hållbara än dagens metallegeringar, både ur ett hälso- och miljöperspektiv. Det kan bli verklighet tack vare ett forskningssamarbete mellan KTH, Pohang-universitetet i Sydkorea och det svenska företaget Sandvik Coromant. I en studie, som publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications, har forskarna nått en fördjupad förståelse för egenskaperna hos så kallade högentropi-legeringar.

 • KTH-studenter bygger broar

  Hallå där, Roberto Crocetti, adjungerad professor på KTH. Du har tillsammans med tre kollegor satt ett gäng KTH-studenter i arbete med att ta fram broar i trä, kan du berätta mer?

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22