Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 7

 • Söker gränsen mellan lösliga och olösliga problem

  Vid Knut och Alice Wallenbergs stiftelses årliga anslagstilldelning står det klart att KTH får finansiering för ett forskningsprojekt som handlar om komplicerade beräkningsproblem och studier av metoder för att om möjligt lösa dem.

 • Ny teknik för bättre sjukvård i u-länder

  Nu har ett gäng studenter vid KTH släppt en tredje version av mjukvaran Bytewalla. Den kan till exempel hjälpa sjuksköterskor att kommunicera med sjukhus trots avsaknad av internet.

 • Kommunikationssamhällets klimatpåverkan kartlagd

  Kommunikationsbranschen producerar inte bara pixlar och bytes. Sammanlagt står IT- och telekomsektorn tillsammans med mediesektorn för 3 procent av världens totala koldioxidutsläpp. Det är resultatet av den första heltäckande akademiska studien av kommunikationssamhällets globala klimatpåverkan.

 • 55 år och nybliven doktor

  Jan Markendahl är 55 år och hade jobbat i industrin i 25 år innan han började som projektledare på KTH. För tre år sedan fick han möjlighet att doktorera, tack vare professor Jens Zander. Och nu är hans avhandling ”Mobile Network Operators and Cooperation” klar.

 • Mobiloperatörerna går miste om pengar

  Jan Markendahl är 55 år och hade jobbat i näringslivet i 25 år innan han för tre år sedan fick möjlighet att doktorera. Nu är hans avhandling "Mobile Network Operators and Cooperation" klar. Den pekar på vikten för mobiloperatörer att samarbeta med andra aktörer om de vill bibehålla eller förbättra sin lönsamhet.

 • Ett Youtube för demokratin

  Nu har forskare vid KTH tillsammas med kollegor från universiteten Delft University of Technology och Inria utvecklat en app för mobiltelefoner vid namn Tribler Mobile som ska vara in princip omöjlig att censurera.

 • Matteprofessur på KTH stöds med miljoner

  Varför ska pengar satsas på forskning som inte omgående ger avkastning? Sandra Di Rocco, professor i matematik vid KTH, vet svaret. - Om James Clerk Maxwell år 1860 inte hade utvecklat en teori om elektromagnetiska vågor skulle tv och mobiltelefoner aldrig ha existerat 150 år senare, säger hon.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22