Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ett Youtube för demokratin

NYHET

Publicerad 2012-12-18

Nu har forskare vid KTH tillsammas med kollegor från universiteten Delft University of Technology och Inria utvecklat en app för mobiltelefoner vid namn Tribler Mobile som ska vara in princip omöjlig att censurera.

Raul Jimenez, forskare vid KTH.
Raul Jimenez, forskare vid KTH.

– Det enda sättet att stoppa möjligheten till utbyte av information över internet är att stänga ner nätverket, något som hände i Egypten 2011 och som händer i Syrien just nu. Tribler Mobile gör att användaren kan kringå sådana nedstängningar och istället använda mobilernas inbyggda teknik vid namn närfältskommunikation, NFC, vilket gör att videoklipp kan skickas från mobil till mobil utan kontakt med internet, säger Raul Jimenez, forskare vid KTH.

Han har varit involverad i utvecklingen av Tribler Mobile. Tribler Mobile innebär att information om situationen i till exempel diktaturer, i det här fallet i form av videoklipp, automatisk kan spridas som en löpeld över mobiltelefoner till dess att den når en mobil med uppkoppling till internet. Då laddas den upp. Varje videoklipp kan exempelvis också delas via Twitter.

– Det finns ingen central kontrollpunkt i Tribler Mobile. Användaren har tillgång till en decentraliserad teknik som i princip är omöjlig att censurera, säger Raul Jimenez.

Forskningen och utvecklingsarbetet runt Tribler Mobile, ett resultat bland annat av det europeiska forskningssamarbetet EIT ICT Labs, är ett så kallat öppen källkodsprojekt (open-source projekt) med lika öppna protokoll. Där ingår Peer-to-Peer Streaming Protocol (PPSP) som väntas bli IETF-standard nästa år.

PPSP är i sin tur en del av P2P-Next, ett stort internationellt projekt där bland andra BBC, Pioneer och en rad universitet ingår som samarbetspartners. Målet har varit att utveckla en P2P-plattform och protokoll för nätverkskommunikation.

Vad Raul Jimenez gjort tillsammans med kollegorna är att se till att implementera protokollet för mobiltelefoner, ett arbete som resulterat i just Tribler Mobile.

– Vi vill visa att det är möjligt att använda P2P-protokollet i mobiltelefoner. Att det inte är en dålig idé. Visst finns det risk för att vissa mobiloperatörer blir missnöjda, men redan idag används ju Skype och andra tjänster i mobilen, säger Raul Jimenez.

Protokollet kan även användas i kommersiellt syfte i kombination med molntjänster och som till det yttre fungerar som till exempel musiktjänsten Spotify.

– Protokollet är öppet för alla, oavsett om syftet är rent kommersiellt eller för att främja mänskliga rättigheter. Ett uppenbart användningsområde är att spela in demonstrationer och andra politiska aktiviteter, som i fallet med Tribler Mobile. Det var lite roligt, för när vi sökte forskningsanslag via EIT ICT Labs så var det tydligt att de ville att forskningen skulle vara fokuserad på innovation och kommersiella produkter. Samtidigt innebär Tribler Mobile en tydlig vinst för samhället, och det var därför vi fick anslaget, säger Raul Jimenez.

Han tillägger att tekniken som helhet bjuder på många fler möjligheter än att bara ta fram individuella produkter som Tribler Mobile eller Netflix-liknande live-TV. Tekniken är snarast en möjliggörare för interoperabilitetet i samma anda som TCP/IP (Internet) och webben.

På grund av situationen i Syrien vill KTH-forskarna införa följande kommentar:

"Phone to phone communication is harder to monitor but never risk-free in this context. Uploading a video to the P2P network may expose the identity of the phone used".

För mer information, kontakta Raul Jimenez på 08 - 790 42 85 eller rauljc@kth.se.

Peter Larsson