Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 2

  • KTH får Sveriges första professor inom patientsäkerhet

    Richard Cook, läkare, forskare och expert på fel i komplexa system i hälso- och sjukvården, är utsedd till Sveriges första professor inom patientsäkerhetsområdet.

  • Professor, lektor och biträdande lektor

    Här är processbeskrivning och handläggningsordning steg för steg för anställning av professorer, lektorer och biträdande lektorer. Det är instruktioner om vilka regler som ska tillämpas, och/eller vilken aktivitet som ska göras i systemet och vilken mallar som ska användas i respektive moment.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22