Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • Validering

    Alternativa meriter som tidigare studier eller yrkeserfarenhet kan ge behörighet till KTH:s utbildningar eller förkorta din utbildning. Begreppen validering och reell kompetens används ofta likvärdigt och innebär en bedömning av individens kunskaper och färdigheter i förhållande till någon av KTH:s utbildningar. Det kan finnas möjlighet på KTH att få ett förhandsbesked angående validering för presumtiva studenter som har för avsikt att studera på KTH.