Till innehåll på sidan

Singapore-studenter på KTH skapar smarta tillämpningar av svensk furu

Gruppen bakom idén Wood3 by Pine Nordic presenterade en flexibel lösning för att tackla utmaningen som kontorsutrymmen i Kina står inför. Stor efterfrågan på kontorsplatser, ofta med mycket lite utrymme per person.
Publicerad 2018-07-12

En flexibel lösning för trånga kontorsutrymmen i Kina. Fönsterglas i träfibrer. Smart förvaring för kompakta hem. Det var några av resultaten när studenter programmet för det internationella masterprogrammet Entrepreneurship and Innovation Management på KTH, de flesta från Singapore, fick i uppdrag att ta fram nya tillämpningar för svensk furu. Kursen genomfördes samarbete med branschorganisationen Svenskt Trä.

En av studentgrupperna presenterar sin idé.

Kursen gick ut på att studenterna skulle identifiera och utveckla nya produkter i furu för interiör och livsstil. De arbetade i grupper om tre eller fyra och hade cirka tre månader på sig att genomföra sina projekt.

– Genom att bygga kursen kring en konkret utmaning från svensk industri skapades ett stort engagemang både från studenterna och Svenskt Trä, vilket gjorde att slutresultatet blev mycket spännande, förklarar Björn Berggren , professor på KTH.

Tre av grupperna föreslog smarta lösningar för inredning av kontors- eller hemmiljöer:

 • Gruppen bakom idén Wood3 by Pine Nordic presenterade en flexibel lösning för att tackla utmaningen som kontorsutrymmen i Kina står inför. Där råder stor efterfrågan på kontorsplatser, ofta med mycket lite utrymme per person. Deras förslag var ett kubformat kontor på 1,6 x 1,6 x 1,6 meter. Ett kompakt kontor med fyra väggar i svenskt furu. Det finns olika väggar att välja bland med olika funktioner: hylla, whiteboard, sittplats, ståbord, etc.
 • En vägginredning i trä med motiveringen att trä skapar en naturlig och trivsam innemiljö. Det satsade gruppen bakom idén Tessellation på Gruppens förslag består av väggplattor i trä som är enkla att fästa, flytta och byta ut. Tanken är att träplattorna ska vara ett billigare och mer miljövänligt alternativ till klassiskt kakel.
 • Gruppen bakom konceptet Dörrlar presenterade en lösning på problemet att många människor idag lever alltmer kompakt och behöver smarta förvaringslösningar. Deras förslag var en furudörr med flyttbara moduler. Exempel på moduler kan vara ett hyllplan eller en krok. En moduldörr
  Ett av studentkoncepten var Dörrlar. En smart förvaringslösning för kompakta hem.
    av detta slag blir ett modernt inslag, som är både förvaringssmart och anpassningsbart. Dessutom tillverkas dörren i ett förnybart, naturligt material.

Två av grupperna satsade på träprodukter som vänder sig till barn och deras föräldrar:

 • Som förälder kan det ofta vara svårt att välja bland alla barnvagnar som finns på marknaden. Det leder till en stressig vardag med kostsamma utgifter och beslutsångest inför alla valmöjligheter. Detta problem tacklade gruppen bakom idén Karlavagnen med ett koncept med en kedja av barnvagnar som skickas hem till föräldern allteftersom barnet växer. Alla barnvagnar är delvis tillverkade i trä.
 • Allt fler skolor inför programmering och teknik som obligatoriska inslag i undervisningen. Liksom andra nordiska länder som Danmark, Finland och har nu Sverige i år infört programmering som del av undervisningen i grundskolan. Gruppen bakom konceptet Kits for Kids hade skissat på ett leksaks-kit med fokus på teknik i trä. Med detta kit kan barn från 7 års ålder leka och lära i trä med syftet att uppmuntra ett teknikintresse.

En grupp lät sig inspireras av :

 • Gruppen bakom idén Window wood har kopplat sin produkt tydligt till miljö, extremväder och arkitektur. Gruppen konstaterade att det behövs flermiljövänliga alternativ till fönster som behåller sin funktion och samtidigt skapar intressant arkitektur. Window wood föreslog genomskinligt trä som ett miljövänligt komplement till glasfönster. Det genomskinliga träet tillåter ljuset att komma in, samtidigt som det isolerar från värme på sommaren och kyla på vintern.

De två återstående grupperna fokuserade på livsstilsprodukter som musikinstrument och den allt populärare yogamattan:

 • Tonträ är träslag som används vid konstruktionen av musikinstrument. Problemet är att många av de populära tonträslagen är hotade idag. Ett exempel är det populära träslaget Dalbergia nigra, som är förbjudet att importera till EU. Gruppen bakom konceptet Eargasmic wood föreslog att man använder svensk furu som ersättare till de klassiska tonträslagen. Furun behandlas på olika sätt för att man ska få den ljudkvaliteten som efterfrågas.
 • Yoga står för saker som hälsa och närvaro. Därför borde en yogamatta i hållbart material vara att föredra för att sluta cirkeln. Så hade gruppen bakom idén Zenboard resonerat. Gruppen presenterade en yogamatta gjord i kork med en yta av tunn furu. En yogamatta gjord av trä kan ha en terapeutisk effekt i och med den fysiska kontakten till trä och natur och torde därför tilltala en medveten yogi, konstaterade gruppen.

Representanterna från Svenskt Trä som tog del av studenternas presentationer var mycket imponerade.

– Studenterna visade stort intresse och nyfikenhet för materialet furu som var nytt för de flesta av dem. De var speciellt intresserade av det faktum att svensk furu är ett förnybart och naturligt material som bidrar till en mer hållbar livsstil. Det är tydligt att för denna generation är miljöfrågorna viktiga, säger Charlotte Dedye Apelgren, chef Interiör & design på Svenskt Trä.

KTH har väl utvecklade samarbeten med Singapore. Bland annat genom strategiskt partnerskap med NTU (Nanyang Technological University, NTU) där KAW meddelade nyligen att man satsar 50 miljoner kronor på NTU för samarbeten inom forskningsprogrammet WASP (Wallenberg AI, Autonomous System and Software program) där KTH är ett av fem partneruniversitet.

Läs mer om och se bilder från kursen som genomfördes i samarbete med Svenskt Trä på deras webbplats.

Läs mer om det internationella masterprogrammet Entrepreneurship and Innovation Management.

Håkan Soold