Till innehåll på sidan

Stort anslag till forskare bakom genomskinligt trä

Här är en bit transparent trä som lagts över KTH:s logotyp för att demonstrera den transparenta effekten. Foto: Peter Ardell.

NYHET

Publicerad 2017-03-30

Nu har tio svenska forskare fått stora forskningsanslag från Europeiska forskningsrådet. En av dem är professor Lars Berglund på KTH som tillsammans med forskarkollegor erhåller 2,5 miljoner euro fördelat över åren 2017 till 2022.

Det handlar utlysningen Advanced Grant, en prestigefullt anslag som många forskare gärna vill få men endast de bästa erhåller.

Anslaget kommer från Europeiska forskningsrådet (ERC) som har som ambition att stödja spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer i nya och framväxande områden. ERC:s uppdrag är att främja forskning av högsta kvalitén inom alla vetenskapliga områden genom omfattande och långsiktig finansiering. För det har ERC:s en total budget som uppgår till drygt 13 miljarder euro.

På KTH är det Lars Berglund, professor och chef för Wallenberg Wood Science Center vid universitetet, som denna gång erhåller ett Advanced Grant. Han berättar att det är forskningsarbetet runt nanocellulosa och nu senast transparent trä som lett fram till det beviljade anslaget.

Lars Berglund, professor och chef för Wallenberg Wood Science Center på KTH. Foto: Peter Ardell.

Det är för ganska exakt ett år sedan som upptäckten med det genomskinliga träet presenteras på bred front för en större publik. Responsen från omvärlden låter inte vänta på sig.

Omgående hör människor från jordens alla hörn av sig för att få veta mer, och Lars Berglund kan berätta att träet i framtiden ska kunna användas som material i solceller och huspaneler där en kombination av dem två är en tänkbar och önskvärd applikation. Det går också att tillverka fönster av träet.

Anledningen till dessa användningsområden är för att energianvändningen inom byggsektorn, vilket bland annat inbegriper belysning, luftkonditionering, varmvatten och uppvärmning, står för mellan 30 till 40 procent av den totala energikonsumtionen. Träet kan alltså bidra till minskad förbrukning.

Vad är det då för typ av forskning som ska finansieras av det nya forskningsanslaget? Vidareutveckling av det transparenta träet, förstås.

– Forskningsprojektet handlar om nanoteknik för trä, särskilt transparent trä. Gruppen består av forskare från Wallenberg Wood Science Center och från fotonik på KTH:s skola för informations- och kommunikationsteknik i Kista. Tanken är att arbeta med nya koncept som till exempel träpaneler som har inbyggd LED-belysning och som samtidigt kan fungera som lastbärande strukturer i byggnader, berättar Lars Berglund.

Inom ramen för ERC:s utlysning AdG2016 kom 79 ansökningar från forskare verksamma i Sverige. Förutom Lars Berglund har följande nio forskare beviljats anslag inom ramen för ERC:s utlysning AdG2016:

Frank Wilczek, Stockholms Universitet (naturvetenskap och teknik), Magnus Ingelman-Sundberg, Patrik Ernfors och Kenneth Chien (Karolinska Institutet) samt Dennis Hasselquist och Eric Warrant, Lunds Universitet (livsvetenskap), David Strömberg och Johan Rockström, Stockholms Universitet samt Eva Hemmungs Wirtén, Linköping Universitet (humaniora och samhällsvetenskap).

Det transparenta träet har varit den i särklass största framgången rent medialt för KTH under de senaste fem åren, men också den forskningsnyhet som genererat flest propåer från företag och universitet (som anlänt till Lars Berglund via KTH:s kommunikationsavdelning).

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Lars Berglund på 08 - 790 81 18 eller blund@kth.se.