Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 4

 • Minskad segregation viktig del av hållbar stadsutveckling

  KTH har tillsammans med tre partner fått 30 miljoner kronor i stöd från EU:s regionala strukturfond för att skapa hållbar stadsutveckling med fokus på tillväxt i små och medelstora företag. Forskningsprojektet heter Grön BoStad Stockholm och kommer dessutom att bidra till en regional koldioxidsnål ekonomi samt verka för en minskad segregation. Genom att parterna bidrar med motsvarande summa kommer drygt 60 miljoner att satsas under en treårsperiod.

 • Alla ska med i hållbar byggprocess

  Enligt siffror från Boverket står Sverige inför utmaningen att fördubbla antalet bostäder till år 2025. Denna utmaning ska bland annat hanteras genom forskningsprojektet Decode vid KTH, ett projekt som precis fått ett forskningsanslag om 17,5 miljoner av Vinnova. Syftet är att skapa en plattform för hållbar stadsutveckling genom en inkluderande och effektiv stadsbyggnadsprocess.

 • ”Inkluderande samhällen ger högre ekonomiskt välstånd”

  I två uppmärksammade böcker har han diskuterat vad han kallar den kreativa klassens betydelse för innovation och ekonomisk tillväxt i urbana områden. Men i sin senaste bok tar han också upp myntets baksida, segregation och ojämlikhet. Den världsledande urbanforskaren Richard Florida, professor vid Martin Prosperity Institute, Rotman School of Management, University of Toronto, Kanada, har utsetts till hedersdoktor vid KTH.

 • Stadsbyggande bidrar till att livsvillkoren blir mer jämlika

  Hur vi planerar och bygger påverkar jämlikhet och social hållbarhet i städerna. Det konstaterar Ann Legeby, professor i tillämpad stadsbyggnad på KTH.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22