Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • Klimatramverket

    Universitet och högskolor har en central roll i arbetet med att motverka klimatförändringar. Klimatramverket är ett ramverk för lärosätesspecifika klimatstrategier med syfte att engagera universitet och högskolor i Sverige att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden att nå det så kallade 1,5-gradersmålet.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22