Till innehåll på sidan

Sök på tagg

Kategoriserade artiklar på KTHs webbplats.

Antal träffar: 1

  • Transportplattformen

    Globalisering, en växande befolkning och ökad urbanisering ökar transportbehovet i hela världen. Samtidigt påverkar transporter vår miljö, användning av naturresurser och de kräver också fysiskt utrymme. Problemen och utmaningarna kring transportens framtid är så komplexa att det behövs tvärvetenskapliga samarbeten mellan många intressenter. Ett av huvudmålen med transportplattformen är att katalysera multidisciplinära forskningsaktiviteter hos KTH och med externa partners.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2020-09-22