Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

BRFEnergi

I det här projektet tittar vi på hur sociala mekanismer kan leda till minska energiförbrukning i bostadsrättsföreningar.

Webbsidan Brf Energi är ett verktyg för bostadsrättsföreningar att jämföra sin egen energianvändning med andra föreningars energianvändning och dela erfarenheter och tips kring hur energianvändningen kan minskas. Föreningar som till det yttre verkar väldigt lika kan ändå ha stora skillnader i energianvändning. Genom att registrera din förening på sidan kan du och andra följa föreningens energianvändning och se vilken effekt åtgärder för att minska energianvändningen har.

Brf Energi är en del i ett forskningsprojekt som utforskar hur energianvändningen i bostadsrättsföreningar kan minskas. Projektet drivs av Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i samarbete med Metry, HSB, och ElectriCITY, och det finansieras av Energimyndigheten genom programmet E2B2. Bostadsrättsföreningar över hela Sverige är välkomna att registrera sig för att dela och jämföra sin energidata, och eftersom sidan är öppen för alla kan informationen enkelt delas med t.ex. boende eller fastighetsförvaltare. Av integritetsskäl kan endast data för hela föreningar registreras (d.v.s. inte för några enskilda hushåll) och datan är sammanfattad i månadsvis och årsvis användning. I projektet samlar vi i forskningssyfte in data om användning av sidan Brf Energi och vi kan komma att kontakta dig som har registrerat ett konto för att höra om du vill bidra med dina åsikter om sidan som en del i forskningen.

Team

Funding

Energimyndigheten (E2B2), CIVIC FP7