Skip to main content

ESAIM - Självständiga Arbeten Som Exjobb

KMH och KTH har fått medel från Vinnova för att utveckla exjobb med musik- och ljudinriktning inom utbildningar i musik och teknik. Projektet kallas ESIAM – etablering av självständiga arbeten som exjobb inom musik och teknik. 

Grundidén med ESAIM är att utveckla exjobb-modellen för självständiga arbeten inom musikerutbildningar och teknikutbildningar inom medieteknik med musik- och ljudinriktning. Syftet är att stärka studenternas kapacitet på arbetsmarknaden.

Projektet ska även skapa en arena för olika slags samarbeten mellan företag, kulturinstitutioner, intresseorganisationer, myndigheter och andra aktörer med intresse för musik i olika avseenden.

Inom projektet finns ett tydligt jämställdhetsperspektiv, och arbetet förväntas öka kvinnors möjligheter att bygga erfarenheter som ger dem förutsättningar att få arbete inom den starkt mansdominerade musikbranschen.

Samverkansprojekt mellan KMH och KTH

KMH bidrar med kunskap om konstnärlig forskning, kreativa metoder, kontakter mot företag och organisationer unika för KMH. KTH bidrar med stort kunnande om forskning och teknik inom musik- och ljudbehandling (Sound and Music Computing) och vana av innovation och samverkan.

Projektet kommer även att samarbeta med bland andra:

  • nätverket för lärosäten med examensrätt i musik
  • musik-, produktions- och medieföretag – såväl större aktörer som mindre innovationsbolag
  • andra kultur/musik-organisationer.

Klicka här för mer information

Team

Funding

  • VINNOVA

Duration of the project: 2018-2021