Till innehåll på sidan

Vem gör vad?

Aktörer

Prefektrådet

Prefektrådet träffas en gång i månaden och ska kartlägga behovet av stöd inom utbildning och forskning och därefter avgöra vad som är prioriterat. (Längre ner kan du läsa Martin Edin Grimhedens beskrivning av vad gruppen gör.)

 • Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör (ordförande) 

 • Maria Håkansson, prefekt, ABE 

 • Annika Gram, prefekt, ABE 

 • Istvan Furo, prefekt, CBH 

 • Cecilia Williams, prefekt, CBH 

 • Hans Edin, prefekt, EECS 

 • Mikael Skoglund, prefekt, EECS 

 • Martin Edin Grimheden, prefekt, ITM 

 • Björn Laumert, prefekt, ITM 

 • Mats Boij, prefekt, SCI 

 • Pär Olsson, prefekt, SCI 

Sagt om Prefektrådet, Martin Edin Grimheden: 

”Syftet med prefektrådet är att Kerstin vill bolla tankar om samgåendet och få feedback från prefekterna. Men, i praktiken handlar det inte enbart om samgåendet, utan snarare om hela verksamhetsstödet. Vi går igenom ett område i taget, ekonomi, HR, utbildning osv. Och så presenterar de som ansvarar för respektive område hur verksamheten ser ut, vad de ser för utmaningar och möjligheter, och hur de tänker sig samgåendet – och om de har börjat planera för det. Vissa har tänkt mycket och har planerat, vissa inte. Så vi ger mest feedback på hur vi tycker allt funkar idag och hoppas att dessa synpunkter tas med när de ansvariga planerar samgåendet.”

Programsekretariatet

Programsekretariatet stöttar universitetsdirektören och hens ledningsråd i en proaktiv och systematisk kommunikations- och förändringsledning för att programmet ska bli så effektivt som möjligt. Sekretariatet ska också bidra till strategisk, taktisk och operativ utvecklingsförmåga inom programmets sju stödområden.

De ska även hjälpa till att utforma metoder och arbetssätt som utvecklar verksamhetsstödet (processorienterat arbete, förändringsledning, projektkommunikation, driva verksamhetsutvecklingsprojekt).

Dessutom koordinerar sekretariatet arbetet i programmet.
 

 • Malin Ryttberg, Ledningskansliet (MO, VS) 

 • Wanda Manninger, Utbildningsstöd (EDO, VS) 

Universitetsdirektörens chefsgrupp 

Den här gruppen bidrar med beslutsunderlag, säkerställer organisationsöverskridande arbetsformer, arbetar för att programmets principer genomsyrar utvecklingen, beslutar om avdelningens resurser till det gemensamma arbetet. Cheferna träffas ungefär varannan vecka.

 • Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör (leder chefsgruppen)

 • Åsa Ankarcrona, avdelningschef, Kommunikation och näringslivssamverkan (CBL) 

 • Christina Carlsson, administrativ chef, ITM  

 • Lisa Ericsson, avdelningschef, KTH Innovation (INV) 

 • Annica Fröberg, avdelningschef, Personalavdelningen (HR) 

 • Maria Granath, avdelningschef, Fastighetsavdelningen (PD) 

 • Maria Gustafson, avdelningschef, Forskningsstöd (RSO) 

 • Maria Haglund, avdelningschef, KTH Biblioteket (KTHB) 

 • Britt-Louise Henriksson, administrativ chef, GVS 

 • Katarina Jonsson Berglund, avdelningschef, Utbildningsstöd (EDO) 

 • Marie Larsson, administrativ chef, CBH  

 • Susanne Odung, avdelningschef, Ekonomiavdelningen (FO) 

 • Fredrik Oldsjö, avdelningschef, Ledningskansliet (MO) 

 • Joakim Palestro, administrativ chef, EECS  

 • Helene Rune, administrativ chef, SCI  

 • Johanna Stellan, administrativ chef, ABE  

 • Hans Wohlfarth, avdelningschef, IT-avdelningen (IT) 

Universitetsdirektörens chefsgrupp, kommenterad av Christina Carlsson:

"Universitetsdirektörens ledningsråd består av Kerstins samtliga avdelningschefer. Fr o m den 1 januari 2023 innehar de administrativa cheferna vid KTH:s fem skolor titeln avdelningschef och ingår således i Kerstins ledningsråd. Ledningsrådets uppgift är att framförallt se till att vi använder våra gemensamma resurser och kompetenser på ett effektivt sätt inom KTH:s stödverksamhet. Att vi tillsammans utvecklar stödet utifrån verksamhetens behov. I och med att samtliga avdelningschefer ingår i ledningsrådet skapas en gemensam överhörning mellan de olika funktionerna och dess avdelningar."

Stödområdenas processledare

Verksamhetsstödet består av elva olika områden, ITM berörs av sju. Arbetet med att se över varje stödområde leds av ett par, tre personer som ansvarar för att leda, planera och utveckla "sitt” stödområde i samarbete med övriga grupper.

Utbildning - Katarina Jonsson Berglund (EDO), Helena Rune (SCI)
Forskning - Maria Gustafson (RSO), Maria Haglund (KTHB), Lisa Ericsson (INV)
Ekonomi - Susanne Odung (FO), Christina Carlsson (ITM)
HR - Annica Fröberg (HR), Johanna Stellan (ABE)
Kommunikation - Åsa Ankarcrona (CBL), Joakim Palestro (EECS)
Infrastruktur - Maria Granath (PD), Hans Wohlfarth (IT), Marie Larsson (CBH)
Ledningsstöd - Fredrik Oldsjö + samtliga administrativa chefer

(Områdesindelningen är grov och områden som inte direkt framgår av indelningen, t ex samverkan och arkivfrågor, ska inkluderas där det är mest relevant och i vissa fall i flera områden.) 

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: KTH:s nya verksamhetsstöd
Senast ändrad: 2023-01-18