Till innehåll på sidan

Frukost med diskussioner för ITM:s admin

Publicerad 2023-01-30

Den 23 februari börjar Verksamhetsstöd (VS) ITM med gemensamma frukostar en gång i månaden. Vad är syftet med dessa frukostar, Christina Carlsson, administrativ chef på ITM?

– Tanken är att skapa ett gemensamt forum där vi kan informera och diskutera frågor som berör översynen av stödverksamheten. Här kan vi få möjlighet till ”small talk” om frågor som berör oss alla inom VS ITM. Det känns viktigt att vi får en gemensam bild av hur olika beslut påverkar oss och i vilken grad. När vi har samma karta blir det lättare att arbeta proaktivt för att få till ett relevant stöd ut i organisationen. Här kan alla också lyfta egna frågor man vill ta upp. 

Hur ska medarbetarna förbereda sig inför träffarna?

– Tanken är att vi inte ska behöva lägga alltför mycket tid på förberedelser. Om någon vill få upp ett tema eller en sakfråga för diskussion så räcker det med att skicka in frågan i förväg så tar vi upp den vid nästkommande frukost.

Vem kommer att baka frukostfrallorna?

– Jag önskar att svaret på frågan var Jag. Men att baka är inte min specialitet, jag anar att man måste vara otroligt noggrann med mått när man bakar, mer behöver jag inte säga.

Fakta

Vad? Frukost med information och diskussion

Var? På plattan i Sing-sing

När? Kl 08:30-9:15, en gång i månaden med start 23 februari


 

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: KTH:s nya verksamhetsstöd
Senast ändrad: 2023-01-30