Till innehåll på sidan

Aktuellt inom nya verksamhetsstödet

 • Nästa fas i utvecklingen av VS

  Porträtt på Johanna Stellan.
  Johanna Stellan, adminstrativ chef på ABE är projektledare för arbetet nu när utvecklingen av VS går in i en ny mer konkret fas. (Foto: KTH)
  Publicerad 2024-01-31

  Den 26 januari fattade KTH:s universitetsdirektör beslut om hur arbetet med utvecklingen av verksamhetsstödet ska genomföras mer precist genom ett kompletterande programdirektiv som visar hur det tidi...

  Läs artikeln
 • Samorganisation nästa steg i utvecklingen av VS

  KTH Campus i snö.
  KTH:s verksamhetsstöd tar nya steg i utvecklingen mot ett samordnat VS. (Foto: KTH)
  Publicerad 2023-12-06

  Nästa steg i utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd, VS, är att personal inom HR, ekonomi och kommunikation samorganiseras inom respektive område från och med första april nästa år. Det är en av flera...

  Läs artikeln
 • ”Det handlar om att skapa en fungerande arbetsvardag för alla”

  Två kvinnor och en man står lutade över en glasmonter som innehåller en modell över KTH Campus.
  Projektgruppen bestående av Marie Larsson, Hans Wohlfarth och Charlotta Andresson Lund arbetar för att stödet som ryms inom infrastrukturen ska samordnas mer och bli mer likvärdigt mellan skolorna och mellan campusen. Foto: Magnus Glans.
  Publicerad 2023-06-26

  Nu kartläggs KTH:s servicefunktioner och det görs en översyn av labbsäkerheten. Projektgruppen som arbetar med infrastrukturområdet i samgåendeprojektet ser också behov av att definiera en del roller ...

  Läs artikeln
 • Från handlingsplan till verkstad

  Foto: Två leende kvinnor står bredvid varandra inomhus. Bakom deras ryggar är ett stort fönster.
  Helene Rune och Katarina Jonsson Berglund leder utvecklingsarbetet framåt som präglas av stort engagemang från många medarbetare inom KTH. Foto: Theresia Köhlin.
  Publicerad 2023-05-11

  Utbildningsstöd har fyra prioriterade delområden i handlingsplanen för samgåendeprojektet. Förankringen av områdena är gedigen och nu påbörjas det konkreta utvecklingsarbetet.

  Läs artikeln
 • Nästa steg i utvecklingen av verksamhetsstödet

  Porträtt på Kerstin Jacobsson
  Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson har fattat beslut om en handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd. (Foto: Håkan LIndgren)
  Publicerad 2023-04-11

  Efter kartläggning och analys tar nu utvecklingen av ett samordnat och gemensamt verksamhetsstöd, VS, nästa steg i form av en handlingsplan. – Nu blir arbetet mer konkret och operativt, säger Kerstin...

  Läs artikeln
 • ”Vi måste väva ihop det centrala och lokala stödet”

  Joakim Palestro och Åsa Ankarcrona stående i ett forskningslabb. Bakom dem ett bord med behållare.
  Joakim Palestro, Åsa Ankarcrona och kommunikatörerna på KTH samlades på SciLifeLab för att i workshop-form arbeta vidare med samgåendet av kommunikationsstödet. Besöket gav samtidigt en liten inblick i den forskning som sker där. Foto: Theresia Köhlin.
  Publicerad 2023-02-23

  Arbetet med att förverkliga ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd fortsätter. Fokus för stödområde kommunikation är nu den handlingsplan man tagit fram och som pekar på prioriterade områden inom...

  Läs artikeln
 • Frukost med diskussioner för ITM:s admin

  Publicerad 2023-01-30

  Den 23 februari börjar Verksamhetsstöd (VS) ITM med gemensamma frukostar en gång i månaden. Vad är syftet med dessa frukostar, Christina Carlsson, administrativ chef på ITM?

  Läs artikeln
 • ITM:s kick-off för nya verksamhetsstödet

  Eric med gula glasögon
  Eric Thyrell
  Publicerad 2023-01-25

  Hur lång tid tar det att etablera en ny vana? Jo, 66 dagar, något ITM tog fasta på när man på nytt bjöd in föreläsaren Eric Thyrell för att inspirera till (ännu) bättre samarbete. Med efterföljande mi...

  Läs artikeln
 • God fortsättning från adminchefen

  Porträtt Christina
  Publicerad 2023-01-13

  BLOGG: "Vi är ju nu i en ny linjeorganisation inom stödverksamheten, vad det riktigt innebär är nog för tidigt att uttala sig om, "skriver Christina Carlsson i sin blogg till medarbetarna. "Vi får hel...

  Läs artikeln
 • Information gör oss tryggare

  Grupp människor springer i landskap
  Foto: Jed Villejo, Unsplash.
  Publicerad 2023-01-10

  BLOGG: ”Att leda sig själv i tider av förändring kräver vilja och självledarskap, att leda andra i förändring kräver samma sak – och så mycket mer”. Anna Blendow, fd HR-ansvarig på ITM-skolan, skriver...

  Läs artikeln
 • Sömlös övergång till ett verksamhetsstöd

  Porträtt på Kerstin Jacobsson.
  Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson leder utvecklingen av KTH:s Verksamhetsstöd.
  Publicerad 2022-12-21

  Från och med årsskiftet har KTH ett Verksamhetsstöd, VS. Den nya organisationen är ett avstamp för det fortsatta utvecklingsarbetet mot ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd. I slutet av mars ko...

  Läs artikeln
 • ”Vi vill nå ut bredare med forskningsstödet”

  Tre kvinnor stående i en trappa
  För Lisa, Maria och Maria handlar vägen mot ett samordnat verksamhetsstöd bland annat om att hitta gemensamma nämnare och en tydligare kommunikation inom organisationen. Foto: Mikael Sjöberg
  Publicerad 2022-12-20

  I det nu pågående utvecklingsarbetet av verksamhetsstödet görs en genomlysning av ett antal stödområden, bland annat inom forskning. – Vi hoppas att arbetet ska leda till ett fördjupat stöd och sama...

  Läs artikeln
 • Uppdatering december 2022

  Fasad
  Publicerad 2022-12-11

  Under 2022 har administrativa chefer inom skolorna och GVS tillsammans med olika arbetsgrupper kartlagt och analyserat de stödområden som påverakas av samgåendet.

  Läs artikeln
 • ”Alla på KTH ska få det HR-stöd de behöver”

  Kvinna i vit blus och glasögon bredvid en korthårig kvinna i svart.
  I arbetet för ett gemensamt verksamhetsstöd fokuserar Annica Fröberg och Johanna Stellan på hur man ska organisera HR-stödet framåt samt stötta medarbetarna i förändringsprocessen. Foto: Theresia Köhlin.
  Publicerad 2022-10-24

  Vägen mot ett gemensamt verksamhetsstöd är i full gång. Under våren utfördes en genomlysning av sju verksamhetsområden och nu sker fördjupat arbete inom respektive gruppering och för HR ligger fokus p...

  Läs artikeln
 • Stor uppslutning när universitetsdirektören pratade samgående

  Workshop med ITM-skolans ekonomer
  Workshop med ITM-skolans ekonomer.
  Publicerad 2022-09-11

  BLOGG: I september 2022 hade ITM:s verksamhetsstöd besök av universitetsdirektör Kerstin Jacobsson.

  Läs artikeln
 • Gediget engagemang

  Kerstin Jacobsson
  Kerstin Jacobsson.
  Publicerad 2022-09-05

  BLOGG: Kerstin Jacobsson bloggar om samgåendet.

  Läs artikeln
 • Han leder nygamla utbildningskansliet

  Andreas Alm Arvidsson i Osquars backe, KTH.
  Andreas Alm Arvidsson är inte bara gammal KTH-student, utan har arbetat i olika roller på KTH ”sedan alltid”. Nu blir han chef för ITM-skolans utbildningskansli.
  Publicerad 2022-08-17

  ITM:s utbildningskansli på campus Valhallavägen rustar för framtiden och gör om i organisationen. Ny chef för avdelningen är Andreas Alm Arvidssson.

  Läs artikeln
 • ”Vi ser en stor utvecklingspotential inom ekonomiområdet”

  Porträttbild av Susanne Odung och Christina Carlsson med vy från takterassen på Brinellvägen 8 på KT
  Nulägesanalysen av det ekonomiadministrativa området har genomförts under ledning av ekonomichef Susanne Odung och Christina Carlsson, administrativ chef på ITM. Foto: Mikael Sjöberg.
  Publicerad 2022-06-22

  Som en del i det nu pågående utvecklingsarbetet av verksamhetsstödet görs en genomlysning av ett antal administrativa områden. Först ut i vår artikelserie är ekonomiområdet vars arbete ska leda till e...

  Läs artikeln
 • Utvecklingen av verksamhetsstödet går in i nästa fas

  Porträtt på Kerstin Jacobsson KTH:s universitetsdirektör.
  Kerstin Jacobsson KTH:s universitetsdirektör leder arbetet mot ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd. (Foto: Håkan Lindgren)
  Publicerad 2022-06-15

  Utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd går nu in i nästa fas. Det innebär bland annat att verksamhetsstödet vid KTH:s fem skolor går samman med de tolv avdelningar som i dag utgör GVS. Tillsammans bild...

  Läs artikeln
 • Dialog är vägen fram

  Kerstin Jacobsson
  Kerstin Jacobsson.
  Publicerad 2022-06-01

  BLOGG: Kerstin Jacobsson bloggar om samgåendet.

  Läs artikeln