Till innehåll på sidan

Nyheter och aktiviteter

I korthet

2023-06-28

Ny blogg om VS

En blogg för dig som vill veta mer om och följa utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd.

På gång inom VS

2023-01-25

Handlingsplaner på gång

Fram till 31 mars kommer alla stödområden ta fram handlingsplaner för respektive område.

Nyheter om samgåendet

 • KTH Campus i snö.
  KTH:s verksamhetsstöd tar nya steg i utvecklingen mot ett samordnat VS. (Foto: KTH)
  Samorganisation nästa steg i utvecklingen av VS
  6 dec 2023


  Nästa steg i utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd, VS, är att personal inom HR, ekonomi och kommunikation samorganiseras inom respektive område från och med första april nästa år. Det är en av flera...

 • Två kvinnor och en man står lutade över en glasmonter som innehåller en modell över KTH Campus.
  Projektgruppen bestående av Marie Larsson, Hans Wohlfarth och Charlotta Andresson Lund arbetar för att stödet som ryms inom infrastrukturen ska samordnas mer och bli mer likvärdigt mellan skolorna och mellan campusen. Foto: Magnus Glans.
  ”Det handlar om att skapa en fungerande arbetsvardag för alla”
  26 jun 2023


  Nu kartläggs KTH:s servicefunktioner och det görs en översyn av labbsäkerheten. Projektgruppen som arbetar med infrastrukturområdet i samgåendeprojektet ser också behov av att definiera en del roller ...

 • Foto: Två leende kvinnor står bredvid varandra inomhus. Bakom deras ryggar är ett stort fönster.
  Helene Rune och Katarina Jonsson Berglund leder utvecklingsarbetet framåt som präglas av stort engagemang från många medarbetare inom KTH. Foto: Theresia Köhlin.
  Från handlingsplan till verkstad
  11 maj 2023


  Utbildningsstöd har fyra prioriterade delområden i handlingsplanen för samgåendeprojektet. Förankringen av områdena är gedigen och nu påbörjas det konkreta utvecklingsarbetet.

 • Porträtt på Kerstin Jacobsson
  Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson har fattat beslut om en handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd. (Foto: Håkan LIndgren)
  Nästa steg i utvecklingen av verksamhetsstödet
  11 apr 2023


  Efter kartläggning och analys tar nu utvecklingen av ett samordnat och gemensamt verksamhetsstöd, VS, nästa steg i form av en handlingsplan. – Nu blir arbetet mer konkret och operativt, säger Kerstin...

 • Joakim Palestro och Åsa Ankarcrona stående i ett forskningslabb. Bakom dem ett bord med behållare.
  Joakim Palestro, Åsa Ankarcrona och kommunikatörerna på KTH samlades på SciLifeLab för att i workshop-form arbeta vidare med samgåendet av kommunikationsstödet. Besöket gav samtidigt en liten inblick i den forskning som sker där. Foto: Theresia Köhlin.
  ”Vi måste väva ihop det centrala och lokala stödet”
  23 feb 2023


  Arbetet med att förverkliga ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd fortsätter. Fokus för stödområde kommunikation är nu den handlingsplan man tagit fram och som pekar på prioriterade områden inom...

 • Frukost med diskussioner för ITM:s admin
  30 jan 2023


  Den 23 februari börjar Verksamhetsstöd (VS) ITM med gemensamma frukostar en gång i månaden. Vad är syftet med dessa frukostar, Christina Carlsson, administrativ chef på ITM?

Kalender

Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: KTH:s nya verksamhetsstöd
Senast ändrad: 2023-06-28