Till innehåll på sidan

Vi är KTH

Sedan årsskiftet har KTH ett enda verksamhetsstöd. Men precis hur vi kommer att arbeta står klart först 2026. Här hittar du det mesta som rör vägen till samgåendet.

Nytt om samgåendet

KTH Campus i snö.
KTH:s verksamhetsstöd tar nya steg i utvecklingen mot ett samordnat VS. (Foto: KTH)

Samorganisation nästa steg i utvecklingen av VS

Nästa steg i utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd, VS, är att personal inom HR, ekonomi och kommunikation samorganiseras inom respektive område från och med första april nästa år. Det är en av flera...

Läs artikeln
Två kvinnor och en man står lutade över en glasmonter som innehåller en modell över KTH Campus.
Projektgruppen bestående av Marie Larsson, Hans Wohlfarth och Charlotta Andresson Lund arbetar för att stödet som ryms inom infrastrukturen ska samordnas mer och bli mer likvärdigt mellan skolorna och mellan campusen. Foto: Magnus Glans.

”Det handlar om att skapa en fungerande arbetsvardag för alla”

Nu kartläggs KTH:s servicefunktioner och det görs en översyn av labbsäkerheten. Projektgruppen som arbetar med infrastrukturområdet i samgåendeprojektet ser också behov av att definiera en del roller ...

Läs artikeln
Foto: Två leende kvinnor står bredvid varandra inomhus. Bakom deras ryggar är ett stort fönster.
Helene Rune och Katarina Jonsson Berglund leder utvecklingsarbetet framåt som präglas av stort engagemang från många medarbetare inom KTH. Foto: Theresia Köhlin.

Från handlingsplan till verkstad

Utbildningsstöd har fyra prioriterade delområden i handlingsplanen för samgåendeprojektet. Förankringen av områdena är gedigen och nu påbörjas det konkreta utvecklingsarbetet.

Läs artikeln
Porträtt på Kerstin Jacobsson
Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson har fattat beslut om en handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd. (Foto: Håkan LIndgren)

Nästa steg i utvecklingen av verksamhetsstödet

Efter kartläggning och analys tar nu utvecklingen av ett samordnat och gemensamt verksamhetsstöd, VS, nästa steg i form av en handlingsplan. – Nu blir arbetet mer konkret och operativt, säger Kerstin...

Läs artikeln

Fler nyheter och aktiviteter

Genvägar

träbitar med bokstäver på

Hitta ditt område

Det finns många olika funktioner som tillsammans utgör det som idag kallas verksamhetsstöd. Vilket vill du veta mer om?

Karta med kartnålar

Vem gör vad?

Det är många pesoner inblandade i samgåendet, de har olika roller och är uppdelade i olika grupper. Här kan du lära dig mer vilka de är.

Teckning på asfalt

Medarbetare i förändring

Undrar du över något speciellt kring samgåendet? Vill du diskutera med någon eller få svar på frågor?

I korthet

2023-06-28

Ny blogg om VS

En blogg för dig som vill veta mer om och följa utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd.

På gång inom VS

2023-01-25

Handlingsplaner på gång

Fram till 31 mars kommer alla stödområden ta fram handlingsplaner för respektive område.