Till innehåll på sidan

Instruktioner till administratörer

Instruktioner till administratörer rörande forskarutbildningssamarbetet inom medicinsk teknologi.

Etablering av ny doktorand görs i Ladok vid båda universiteten. Kontakta Ladok-support för aktuell kod för registreringen.

Blanketter: Följande blanketter är unika för detta samarbete: ”Ansökan om antagning till gemensam utbildning på forskarnivå KI-KTH” och ”Individuell studieplan för utbildning på forskarnivå inom medicinsk teknologi”. Dessa ersätter lärosätets vanliga blanketter. (Observera att de ska upprättas i två original.) I övrigt används lärosätets vanliga blanketter. I dagsläget går det inte att upprätta en digital ISP för dessa doktorander.

Kurser som genomgås på KI eller KTH behöver bara registreras i Ladok vid ett av universiteten. Tillgodoräknande för kurser som tagits vid annat universitet än KI och KTH registreras vid hemuniversitet. Halvtidskontroll registreras i Ladok vid båda universiteten. KI:s ordinarie rutin, inklusive blankett, för halvtidskontroll gäller även då KTH är hemuniversitet.

Aktivitet och försörjning ska rapporteras på båda universiteten, men doktorandens aktivitet ska delas mellan KI och KTH. Om doktoranden gör sin forskarutbildning på heltid registreras alltså 50 % aktivitet på bägge universiteten. Det är alltså viktigt att Ladok-administratören är uppmärksam på dessa doktorander. Om doktoranden har en doktorandanställningtjänst ska försörjningskoden anges som DTJ även på partneruniversitet.

Godkänd disputation registreras i Ladok på båda universiteten. Disputationsprotokollet upprättas i två original som båda skrivs under, varav ett skickas till partneruniversitetet. På protokollet ska det framgå att det är en disputation inom samarbetet (går bra att skriva dit för hand).

Observera, att doktoranden måste kunna uppvisa Ladok-utdrag från både universiteten för att alla moment och all aktivitet ska framgå.

För Ladok-support, vänligen kontakta ladok@ki.se  vid KI eller ladok@kth.se  vid KTH. I övriga frågor kontakta Fredrik Häggström på KTH.

Tobias Nyberg

Koordinator, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH

Telefon: 08-790 4865

E-post: tnybe@kth.se

Fredrik Häggström

Forskarutbildningshandläggare, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH

Telefon: 08-790 97 22

E-post: phdadmin@cbh.kth.se