Till innehåll på sidan

Att skriva vetenskapliga artiklar

Kursen i engelsk artikelskrivning, Att skriva vetenskapliga artiklar (5 hp), vänder sig till forskarstuderande som har behov av att utveckla sina färdigheter i att skriva engelska på ett mycket kvalificerat sätt.

Kursinformation

Anmälan för våren 2022 är nu öppen! Se länk längre ner på denna sida.

Kursen bygger till stor del på analys av typiska artiklar från deltagarnas egna forskningsområden, diskussioner kring utkast, och revidering. Fokus ligger på att skriva tydliga, läsarvänliga texter.

Under kursens gång ska du kunna arbeta med en forskningsartikel. Du ska alltså ha kommit så långt i dina studier att du har resultat att grunda en artikel på.

Anmäl dig via formulären längre ner på denna sida. Efter sista anmälningsdag kontaktar vi skolorna för hjälp med antagning. Det är viktigt att du inte antas och registreras på kursen innan anmälan har gjorts till oss.

Kursplan

Som vanligt hittar du kursbeskrivningen i KTH:s kurs- och programkatalog: Att skriva vetenskapliga artiklar .

Preliminärt schema våren 2022

10 träffar, veckorna 5-9 + 12, 14, 16, 18 och 20.

Tre grupper: tisdag morgon, ondsdag morgon och torsdag morgon. Deltagarna tillhör en av grupperna. Vi har 75% närvarokrav, men det är möjligt att ta igen enstaka missade lektioner annan veckodag.

Vi hoppas kunna genomföra alla träffar i sal på Campus Valhallavägen.

Kursavgift

9 000 kr.

Om anmälan

Anmälan till våren 2022 är öppen 1 november-10 december 2021.

Anmäl dig i god tid, eftersom antalet platser är begränsat. Du får en automatisk bekräftelse på att ansökan är mottagen. 

Innan du börjar fylla i anmälan: se till att ha handledarens fakturareferens tillgänglig.

Lägg märke till att anmälningsformulären gäller samtliga doktorandkurser på Språk och Kommunikation. Kontrollera en extra gång att du valt rätt kurs.

Doktorand på KTH: anmäl dig här!

Andra doktorander: anmäl dig här!

Introduktion till vetenskapligt skrivande, FDS3103

Vänligen notera: Introduktion till vetenskapligt skrivande, FDS3103, är bara öppen för doktorander i elektro- och systemteknik (EECS). Anmälan administreras inte av KTH Språk och kommunikation. Om du är behörig att gå denna kurs kommer du att bli kontaktad av EECS-skolans kursadministration med mer information om ansökan och schema. Kursen ges vanligen i period 4.

Kontakt

Innehållsansvarig:Susanna Zeitler Lyne
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2021-11-16