Workshopteknik

Workshoppen vänder sig till dig som på olika sätt arbetar, eller skulle vilja arbeta, med workshops eller andra typer av möten där deltagarna förväntas vara aktiva. Du får tillfälle att dela med dig av dina egna erfarenheter och frågeställningar samt möjlighet att själv testa olika metoder och tillvägagångssätt. Stor vikt läggs vid workshopledarens roll och kommunikation i mötet med olika typer av deltagare. Du får handfasta exempel och idéer kring hur du praktiskt kan planera, genomföra, följa upp och utvärdera en workshop.

Innehåll

  • Mål och syfte med olika typer av workshop
  • När det är lämpligt att använda workshop som arbetsmetod och när man bör avstå
  • Vikten av alla steg: Förberedelse, genomförande, utvärdering och uppföljning
  • Ledarens roll: Att leda andra i diskussion, samarbete och utveckling
  • Hur du håller deltagarna på rätt kurs genom arbetet
  • Hur du hanterar deltagarnas varierade inställningar till din workshop
  • Viktiga punkter för workshopsledarens kommunikation
  • Olika metoder för att ta fram kunskap och idéer under en workshop
  • Praktiska exempel och kortare övningar för att testa olika metoder och tillvägagångssätt
  • Diskussioner kring deltagarnas egna erfarenheter och frågeställningar

Anmälningsvillkor

Avgiften beror på antalet deltagare: vid 6-9 deltagare är avgiften 3000 kr, vid 10 deltagare eller fler är avgiften 2000 kr.

Föranmälan krävs för plats på utbildningen. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag men kan överlåtas till kollega vid förhinder. Eventuella förhinder ska meddelas sprakkurser@kth.se . Din anmälan ska ha beviljats av din chef innan registrering via nedan webbformulär:

Se datum och anmäl dig

Innehållsansvarig:Ida Pinho
Tillhör: Institutionen för lärande
Senast ändrad: 2018-08-27