Lean – Produktion

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Kursinformation (pdf 262 kB)

Anmäl dig här

Kontaktpersoner:

Johanna Strömgren
Johanna Strömgren, föreståndare 087908168

Tuula
Bergqvist
,
affärschef
tuula.bergqvist@chalmers.se
0706-09 93 22

Kursbeskrivning

Lean produktion består av en uppsättning principer och tekniker, vilka innefattas i verksamhetens system och processer. Dessa kan härledas till en speciell affärsfilosofi och strategi som omfattar hela organisationens verksamhet. Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Grundkursen omfattar följande teman:

 • Strategier och principer för Lean produktion
 • Stabila processer och standardiserat arbetssätt
 • Design av värdeflöden
 • Dragande och tryckande produktionssystem
 • Kvalitetsfilosofi och kvalitetsmetodik
 • Lagarbete, engagemang och delaktighet
 • Ledningssystem med PDCA-metodik
 • Företagssamverkan längs värdeflöden
 • Transformation till en Lean företagskultur

Kursupplägg

Fem tvådagarsträffar bestående av diskussionsföreläsningar, praktiska övningar och analyser av verksamheten ute i företag som praktiserar Lean-metodik.

Kurslitteratur

 • Jeffrey Liker, The Toyota Way, Liber, 2009
 • Modig & Åhlström, Detta är Lean
 • Petersson et al., Lean gör avvikelser till framgång, 2009

Målgrupp

Personer inom organisationer som överväger en Lean affärsstrategi.

Anmäl dig till kursen här

Anmälningar tas emot löpande i mån av plats.
Kontakta Johanna Strömgren om du har frågor.

Till sidans topp