Till innehåll på sidan

Samarbete om forskningsinfrastruktur

Ett av målen för universitetsalliansen Stockholm trio handlar om att etablera samarbete om forskningsinfrastruktur. De uttalade åtgärderna är att definiera, kartlägga och synliggöra befintlig forskningsinfrastruktur för att underlätta ytterligare samarbeten samt att identifiera prioriterade områden för nya satsningar på gemensam forskningsinfrastruktur.

För både bredd och spets

De tre universiteten har tillsammans forskningsinfrastruktur med stor bredd och spets inom alla de områden där universiteten har framstående forskning; allt från registerforskning inom humaniora, livsvetenskaper till hållbar materialforskning och teleskop inom astronomi som används av forskare från hela världen.

Till största del finansieras och drivs forskningsinfrastrukturerna av det enskilda universitetet. Många är också uppbyggda som samarbeten där särskilt SciLifeLab, såsom en mycket omfattande och integrerad nationell forskningsinfrastruktur inom livsvetenskaperna, bör framhållas, med många olika laboratorier och tjänster. I SciLifeLab ingår förutom parterna i Stockholm trio även Uppsala universitet som part.

Utöver livsvetenskaperna är materialforskningsområdets behov och tillgång av forskningsinfrastruktur särskilt framträdande inom Stockholm trio och identifierat som både en styrka och möjlighet för utvidgat samarbete. Här kan nämnas initiativen Stockholm Material Hub som leds av SU (med finansiering från Tillväxtverket) och elektronmikroskopisamarbetet CEM4MAT där SU och KTH samarbetar med UU.

För ett starkt regionalt och nationellt forskningsinfrastruktursystem

Genom att i högre grad utnyttja varandras forskningsinfrastruktur, samt diskutera kring framtida samarbeten, kan universiteten inom Stockholm trio erbjuda både forskare och externa användare såväl som företag excellenta förutsättningar för forskning och utveckling. Genom detta samarbete kan användarna bidra till Stockholmsregionens ställning som en av de starkaste miljöerna i Europa inom forskning och innovation. Region Stockholm tillgängliggör aktivt forskningsinfrastruktur i sin organisation tillsammans med KI och bidrar bl.a. till forskningscentrumet MedTechLabs för medicinteknisk forskning (inkluderande laboratorium med datortomograf) i samarbete med KI och KTH.

Universiteten i Stockholm trio verkar för ett nära samarbete med Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Linköpings universitet – för att koppla samman Mälardalsregionen och utnyttja varandras styrkor. Tillsammans verkar vi för ett starkt nationellt forskningsinfrastrukturssystem.

Läs mer om målen för Stockholms trio 2020–2024 .

Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-11-10