Till innehåll på sidan

Campusbyggnadernas historia

Kungliga Tekniska högskolans Campus uppfördes 1914-17 på djurgårdsmark vid Lill-Jansskogen, norr om Valhallavägen.

Svartvitt foto.
Bild från byggnationen av Campusbyggnaden

Grundstenen för dåtidens största byggnation lades 1914. Tre år senare stod den tegelklädda huvudbyggnaden med borggård och storslagen entré, ritad av arkitekten Erik Lallerstedt klar. KTH:s nya hemvist invigdes den 19 oktober 1917. Närvarande vid ceremonin var självklart rektor Carl Jakob Magnell och Konung Gustav V.

Foto: vägg med rödaktig grundsten i botten. Person går uppför trappa ansluten till väggen.
Grundstenen Foto: Christer Gummeson

Campus området har med åren växt och är till ytan jämförbart med Gamla Stan. Här huserar förutom KTH även Operahögskolan, Dans- och cirkushögskolan (DOCH) och Försvarshögskolan samt olika institut och företag. Totalt arbetar, forskar och studerar ca 20 000 personer i området.

Carl Milles Industribrunnen, samt Dome of Visions Foto: Mikael Schullström

Konsten på KTH

Campusbyggnaderna är i ovanligt hög grad konstnärligt utsmyckade. Under byggnadsarbetets gång engagerade arkitekten Erik Lallerstedt och högskolans byggnadskommitté flera framstående konstnärer.

Platsen framför entrén pryds av Carl Milles fontänskulptur industribrunnen, sockeln består av granit med relief-figurer som föreställer olika hantverksskrån (snickare, metallarbetare, smed, skräddare, bokbindare skomakare.) På brunnskaret som är i brons ssyns relieferna av en dramatisk dödsjakt på en kentaur.

Även bågpartiet i valvet in till borggården är utsmyckad med reliefskulpturer signerade Carl Milles som visar människans kamp med de fyra elementen jord, eld, luft och vatten. Förutom Carl Milles så är Ivar Johnsson den konstnär som är mest representerad, han hade även en studio på KTH under två år medan konstverken färdigställdes.

Till den långa listan av konstnärer som finns representerade på Campusområdet är Carl Vilhelm Elmberg, Einar Forseth, Olle Hjortzberg, Ivar Johnsson, Georg Pauli, Tore Strindberg, Axel Törneman och Hilding Linnqvist, och många fler.

Under senare tid har fler konstnärer tillkommit bland de senare är Franz Ackermann, Ove Tällström och Tomas Karlsson.

KTH:s campus idag

KTH har sedan Campus byggdes vid Valhallavägen vuxit och återfinns idag på fyra campus samt flera arbetsplatser. KTH Campus, KTH Kista, KTH Flemingsberg och KTH Södertälje.

Innehållsansvarig:Sofie Kim
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2017-10-25