Till innehåll på sidan

Relox Robotics

Relox Robotics utvecklar uppgiftsspecifika autonoma robotar för att hjälpa företag att bli mer effektiva och hållbara. Produkterna är baserade på en robotplattform som kan anpassas till olika behov och miljöer. Vår första produkt är en smart, självnavigerande robot som samlar golfbollar på golfbanor. Vi erbjuder en teknisk lösning som innehåller lokal positionering med hög noggrannhet samt intelligent programvara.  

Team: Fredrika Kringberg, Isac Törngren, Per von Wowen och Marcus Olsson

Besök hemsidan!

Nästa steg: Sting

Efter förinkubatorprogrammets slut gick teamet vidare till acceleratorn Sting, en partner till KTH.