Till innehåll på sidan

ProTendering

ProTendering är en startup som utvecklar ett verktyg för att stödja inköpare inom både privat och offentlig sektor. ProTendering är en programvara som automatiskt skapar utvärderingsmodeller ur givna kravspecifikationer, som förkortar tiden för utvärdering av anbud och drive mot prestandabaserade utvärderingar. De utmanar ”skall-kravs/lägsta prisparadigmen”.

Protenderings vision är värdedrivna anbudsutvärderingar där kvalitet och prestanda optimeras mot relevant kostnad.

ProTendering består av:

· En RPA (robot) för automatisk import av krav från många dokument

· En fördefinierad ”felsäker” utvärderingsmodell som gör det möjligt för inköparen att optimera faktiska värdedrivare

· Automatisk hantering av anbud från många leverantörer som kraftigt kortar utvärderingstiden

ProTendering är ett fristående verktyg, oberoende av andra processer och befintligt digitalt stöd. Det samverkar med och förbättra de processer och verktygslandskap som inköparen arbetar i.

För mer info, besök www.protendering.com

Team: Tina Murray, John Murray, Peter Sandberg, Roger Hult, Mathias Söderberg, Johan de Bourg, Maria Bahrami, Wilma Jashanica, Thom Orahim