Till innehåll på sidan

ProTendering

ProTendering är en B2B-programvara med fokus på upphandling, som erbjuder automatisk tolkning av kravdokument till en fördefinierad dynamisk utvärderingsmodell under förberedelsefasen, samt automatiserad import och utvärdering av anbud från många leverantörer i anbudsfasen.

För mer info, besök www.protendering.com

Team: Tina Murray, John Murray, Peter Sandberg, Roger Hult, Johan de Bourg, Maria Bahrami, Wilma Jashanica, Thom Orahim