Till innehåll på sidan

Så fungerar det

KTH Innovations förinkubatorprogram riktar sig till innovativa och teknikbaserade projekt där teamets kärna utgörs av forskare, anställda, eller studenter vid KTH.

Projekt som antas till förinkubatorn ska ha ambition och förutsättningar att bli ett skalbart företag. Det ska också vara ett projekt som är redo för accelererad utveckling, vilket innebär att initial teknikutveckling ska vara på plats och att en viss marknadsanalys har genomförts för att verifiera potentialen. Optimalt är också om ett team har bildats kring projektet men detta kan också utvecklas under resans gång.

Hur fungerar det?

Du kan söka till KTH Innovations förinkubatorprogram två gånger per år. Efter att utlysningen stängt sker intervjuer med de case som spås ha bäst potential och där det slutliga urvalet görs utifrån definierade kriterier där både affärsidéns potential och teamet bedöms. Ungefär femton case väljs ut per batch.

Läs mer om kriterierna här (på engelska) (docx 70 kB)

Programmet löper över 12 månader och är indelat i tre faser om fyra månader. De antagna projekten behöver kvalificera sig för varje ny fas, vilket innebär att man medverkar i utvärderingar efter varje enskild fas och pitchar sin idé med fokus på var man står i relation till sina uppsatta mål. Varje vecka fortlöper veckomöten, gruppdiskussioner och löpande coaching. Dessutom får du som antagen till förinkubatorn ta del av skräddarsydda workshops som ger dig koncentrerade och viktiga kunskaper inom områden som IP, juridik, patent, finansiering, försäljning med mera.

Vad förväntas av dig?

Att erhålla en plats i förinkubatorn är kostnadsfritt och KTH Innovation tar inget ägande av din idé. Alla projekt som antas till förinkubatorn måste skriva på ett sekretessavtal för att skydda dig och din idé men vi förväntar oss följande av dig:

  • Participation; Vi förväntar oss att ni deltar och är aktiva vid veckomöten, workshops etc.
  • Progress; Vi förväntar oss att ni utvecklar ert projekt och driver det framåt mot uppsatta mål.
  • Paying it forward; Vi förutsätter att du hjälper och stöttar andra projekt i förinkubatorn. De i sin tur kommer även hjälpa dig.

Det här får du

​Vi har utvecklat en tydlig och strukturerad process för att ge dig optimala förutsättningar för att lyckas. Programmet är kostnadsfritt och vi tar inget ägande. Alla team i programmet signerar konfidentialitetsavtal. 

Coaching individuellt och i grupp

Som antagen till programmet får du coaching både individuellt och i grupp. Du får stöd inom finansiering, patent- och avtalsfrågor och tillgång till KTH Innovations nätverk.

Lunchworkshops varje vecka

Tillsammans med de andra projekten i din batch träffas du över lunch en timme i veckan, där du får ta del av praktiska workshops om ämnen som både accelererar utvecklingen av din idé och utökar dina kunskaper om entreprenörskap och affärsutveckling. På batchmöten tar vi upp ämnen som pitch och presentation, IP och ägande, hur man pratar med kunder, hur man utvecklar sin affärsmodell, och mycket mer. 

Kontorsplats

Projekt som antas till programmet får tillgång till kontorsplats i KTH Innovations nya hus på Teknikringen 1 på Campus. Här får du en plats där du kan fokusera på din idé och samla ditt team. KTH Innovation sitter nära till hands och du får högre prioritet för dina frågor. Självklart finns det kaffe och möjlighet att boka mötesrum. Oavsett om du är forskare, student eller anställd på KTH ger kontorsplatsen en möjlighet att separera ditt projekt från jobb, forskning eller studier. 

Pitcha för investering från KTH Holding

I den tredje fasen av programmet får alla projekt som är vidare möjlighet att pitcha för en investering om 250 000 kronor från KTH Holding . 

En stöttande community

Tillsammans med de andra teamen i programmet bildar ni en stöttande community, där ni delar era framgångar och utmaningar med andra i samma sits. Vi anordnar regelbundet communityaktiviteter som inspirationsföreläsningar, after works och kreativa workshops. Oavsett bakgrund och tidigare erfarenhet av entreprenörskap vill vi att alla ska känna sig delaktiga och kunna lära sig något under årets gång.

I KTH Innovations community är man välkommen som man är. Mångfald och jämställdhet är viktigt för oss och vi jobbar hårt för att alla ska känna sig hemma.

Erbjudanden från våra partners

Du får också tillgång till ett stort antal erbjudanden från våra partners, som Amazon Web Services och Stripe .

Har du en fråga om KTH innovations förinkubatorprogram eller stöd? Maila innovation@kth.se