Till innehåll på sidan

KTH Innovations mentorprogram

I KTH Innovations mentorprogram matchas forskare från KTH med erfarna mentorer från näringslivet. Mentorerna fungerar som bollplank och dörröppnare och kan dessutom bidra med nya perspektiv på nyttiggörande och kommersialisering. 

Om programmet

Programmet innehåller: Sex individuella möten med din mentor. Gemensam kick-off och avslutning med de andra deltagarna i programmet. För närvarande sker alla möten digitalt.

Programmet pågår: Sex månader

Kostnad: Programmet är kostnadsfritt

Ansökningsperiod: Ansökan till vårens program är nu öppen.

Vem kan ansöka? Forskare, doktorander och anställda vid KTH (både individuellt och i team) med intresse av nyttiggörande och kommersialisering av forskning, och som är beredda att lägga ned tid och engagemang på att tillsammans med en extern affärsmentor att utveckla sitt nyttiggörandeprojekt. Projekt från KTH Innovations förinkubatorsprogram kan också söka.

Efter programmet: kommer du ha utökat ditt kontaktnät inom näringslivet och dina kunskaper inom nyttiggörande och kommersialisering.

Öppnade dörrar och nya kunskaper

Intresserad av KTH Innovations mentorprogram?

Ansökan till KTH Innovations mentorprogram är öppnar igen under 2021. Skriv upp dig så skickar vi dig en påminnelse när det är dags!

KTH Innovations mentorprogram ger dig möjligheten att jobba tillsammans med en erfaren mentor, som kommer att:

  • dela sina erfarenheter och hjälpa dig att utöka din kunskap och förståelse kring nyttiggörande och kommersialisering
  • utöka ditt nätverk mot näringslivet genom att t.ex. presentera dig för andra som kan bidra med kunskap för att ta ditt projekt närmare marknaden

En mentor som möter dina behov

KTH Innovation kommer att matcha dig med en mentor som vi bedömer kommer passa dig och möta dina behov. Medlemmarna i vårt mentornätverk kommer utifrån den akademiska världen och har alla många års erfarenhet från startups eller industrin. De engagerar sig pro bono för att stötta dig i att skapa nytta med din forskning. Syftet är att stötta fler forskare från KTH att omvandla sina resultat och idéer till något som kan komma till nytta i samhället.

Träffas en gång i månaden

Du kommer själv anordna möten med din mentor ungefär en gång i månaden för att prata om de utmaningar du just nu står inför i ditt kommersialiseringsprojekt och andra frågor. Ni bestämmer själva vad ni vill ta upp, men KTH Innovation hjälper till med förslag på ämnen. Vi förväntar oss att du är beredd att spendera tid och energi på programmet.

Ett sex månaders program

Programmet pågår under sex månader. Alla deltagare startar och avslutar programmet gemensamt, vilket också är ett bra tillfälle att träffa andra forskare på KTH som är intresserade av nyttiggörande och kommersialisering.

Parallellt stöd från KTH Innovation

Din mentor ersätter inte din coach på KTH Innovation utan blir en extra stödperson med nya insikter och nätverk. Du behöver aldrig ansöka för att ta del av KTH Innovations stöd inom coaching, finansiering, patent och avtal eller rekrytering, utan bara för att ta del av mentorprogrammet.

Ansök till KTH Innovations mentorprogram

Ta chansen att vidga dina vyer, utveckla ditt nyttiggörandeprojekt, och lära dig mer om entreprenörskap och nyttiggörande från personer med stor erfarenhet från industri och startups. 

Elaheh är jätteambitiös och ställde väldigt bra frågor. Det är kul att jobba med yngre personer och förstå hur de tänker och det var lika mycket en lärandeprocess för mig som mentor. Jag kan ju bidra med erfarenhet men ville också få ut något av utbytet och det fick jag med råge!

- Håkan Nytorp, investerare med med 30 års erfarenhet från ABB

Portrait of Elaheh Etemadi

Håkan var verkligen den mentor jag hade önskat mig. Han lärde mig väldigt mycket om hur jag ska tänka, vad som är viktigt att fokusera på och dessutom gav han mig jättebra kontakter. Att få en mentor är en av de bästa sakerna som hänt mig sedan jag kom till KTH.

- Elaheh Etemadi, grundare av Joosh och doktorand på Institutionen för Hållfasthetslära vid KTH 

Vill du bli mentor?

Har du erfarenhet som kan hjälpa innovationer från KTH att utvecklas? Anmäl intresse och läs mer om att bli mentor.  

Innehållsansvarig:KTH Innovation
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-05-03