Till innehåll på sidan

Hong Kong University of Science and Technology

Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) - ett dynamiskt och internationellt universitet med en obeveklig strävan mot spetskompetens inom teknik och naturvetenskap med nationella allianser med inhemska lärosäten och kommuner och globala kontakter med ledande lärosäten och akademiska partnerskap med de absolut främsta lärosäten i världen. Universitetet är beläget i Hongkong, Asiens centrum för finans och affärer. Hongkong är ofta inkörsporten till Kina för utländska företag och en aktiv svensk handelskammare verkar i staden.

Både KTH och HKUST har ingått i strategiska partnerskap med ett antal utvalda internationella aktörer, och båda universiteten ser det andra som ett givande val för ett partnerskap av detta slag. Samarbetet syftar till att förbättrade samarbeten mellan universitetens forskare, öka gemensamma publikationer, studentutbyte samt samverkan med samhället en stort.

Hongkong University of Science and Technology i korthet

Hongkong University of Science and Technology (HKUST) är ett forskningsuniversitet i Hongkong som bildades 1991. Trots sin korta historia är HKUST ett av regionens mest framstående universitet. Det rankas som ett av världens 50 bästa universitet och top-15 i världen inom teknik och ingenjörskonst. HKUST har också en framstående handelshögskola liksom en humanistiskt fakultet. HKUST är beläget vid halvön Clear Water Bay med utskit över Hongkongs öar. Det samlar 11 000 studenter, varav 4 000 är internationella.

[LIVE] HKUST-KTH Joint Webinar, December 3, kl.10:00-11:15 CET

Se inspelning på följande länk: 

gohkust-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jessicalai_ust_hk/EQ4huYE-U1BOlA2JoC9fRvkB8jXXHB7zxeofDbnIM-tuTw?e=AidE2b

Responding to COVID-19: A Life Science Perspective Regarding Diagnosis, Mass Testing and Vaccine Development

Responding to COVID-19: A Life Science Perspective Regarding Diagnosis, Mass Testing & Vaccine Dev.

Since the beginning of the COVID-19 pandemic, researchers around the world have been working tirelessly to find ways and solutions to tackle this global challenge. In this upcoming webinar in partnership with KTH Royal Institute of Technology, renowned scholars on medical science and engineering from HKUST and KTH will share about the latest scientific discovery and technological breakthroughs tackling the novel virus, from infection detection to vaccine development. Join us in this presentation and discussion on the worldwide efforts to make effective responses to the menacing pandemic.

The panel session will start at 5pm HKT, followed by an interactive discussion with the audience. 

[LIVE]HKUST x KTH Royal Institute of Technology Joint Webinar
Responding to COVID-19: A Life Science Perspective Regarding Diagnosis, Mass Testing and Vaccine Development


Date & Time:
December 3, 2020 (Thursday)
10:00 – 11:
15 CET ; 17:00 – 18:15 HKT

KTH-HKUST Joint Webinar Speakers

Tidigare KTH-HKUST Joint Webinar, 23 juni 2020

Se inspelning på följande länk:

gohkust-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jessicalai_ust_hk/ETj3b9pN9c9KmAyolTWU5IEBWHpLLp0mziv5_EMuEyZNPg?e=GnUpmf

KTH HKUST Joint Webinar 23 JUne 2020

Partnership for a Joint Webinar on Innovation & Research - Navigating the World of Disruption 2020

Biases, Norms and Culture: A Framework for Understanding Our Responses to a Pandemic

The COVID-19 pandemic has put all of us in uncharted territory. No nation is unaffected by the outbreak and there is no uniform formula tackling the crisis. We see varied approaches and responses from cities and individuals. Join HKUST for the upcoming webinar, as part of the global webinars under the theme “Navigating a World of Disruption”, in partnership with KTH Royal Institute of Technology to learn how people respond to the pandemic from different perspectives—social & cultural, public health, public transportation, urban planning & design. Through the academic exchanges, we wish to better understand how the new normal will be in the post-pandemic era.

[LIVE]"Biases, Norms and Culture: A Framework for Understanding Our Responses to a Pandemic"

Date:

June 23, 2020 (Tuesday)

Time:

16:30 – 17:45 HKT / 10:30 – 11:45 (CEST)

Opening Remarks:

 • Prof. King CHOW, Acting Dean of Students; Director, Interdisciplinary Programs Office, HKUST
 • Prof. Stefan ÖSTLUND, Vice President for Global Relations, KTH

Panelists:

 • Prof. Donald LOW, Professor of Practice, Division of Public Policy; Director, Leadership and Public Policy Executive Education, HKUST“Behavioural Biases and Our Responses to Pandemics”
 • Prof. Erik JENELIUS, Associate Professor, Division of Transport Planning, KTH
  “Impact of COVID-19 on Public Transport Use in Stockholm”
 • Prof. Zhi NING, Associate Professor, Division of Environment & Sustainability, HKUST
  “Science of SARS-CoV-2 Transmission and Measures for Public Health Protection in the New Norms During Pandemic”
 • Prof. Ann LEGEBY, Professor, Department of Architecture, KTH
  “How the Corona Pandemic Changes Our Habits of How We Use the City and Public Space”

Moderator:

 • Prof. Naubahar SHARIF, Associate Professor, Division of Public Policy; Professor, Division of Social Science, HKUST

Historik

KTH och HKUST har sedan HKUST start haft ett gott samarbete bland flertal forskare. Ett antal besök i slutet av 1990-talet och början 2000-talet ledde fram till ett omtyckt studentutbytesprogram. HKUST lanserade 2014 ett strategiskt partnerskapsprogram med tio utvalda universitet till vilket de bjöd in KTH som partner. En delegation från KTH med dåvarande rektor Peter Gudmundson besökte HKUST för att diskuterade det strategiska partnerskapet, vilket sedan följdes upp med signerandet av ett avtal under 2015.

En delegation från KTH besökte HKUST den 3 april 2019 bestående av vicerektor för globala relationer Stefan Östlund, prodekanus Per Berglund, professor Hans Hebert, Christina Murray och Yingfang He. Under besöket hos rektor Wei Shyy och kollegor på HKUST diskuterades student- och fakultetsutbyte, sabbatsår, kortare vistelser, etableringen av Guangzhou South och finansiering, sommarskolor, gemensamma program, Sustech och KTH Innovation Brighter Program.

Ovanstående är olika former av samarbeten som KTH och HKUST för närvarande försöker att konkretisera för att ytterligare stärka vårt strategiska partnerskap.

Forskningssamarbeten

Det har länge funnits olika former av samarbeten inom matematik, materialvetenskap, IT och elektronikområden mellan universiteten. Dessa samarbeten har bland annat lett till en ökad sampublicering av vetenskapliga artiklar. Under de senaste sex åren har KTH och HKUST sampublicerat totalt 159 vetenskapliga artiklar.

Befintliga akademiska samarbeten

Exempel på befintliga akademiska samarbeten mellan HKUST och KTH.

 • Institutionen Chemical and Biomolecular Engineering (CBME) vid HKUST genom professor Zhengtang Luo och professor Carina Lagergren vid KTH inom graphene membranes.
 • Institutionen Computer Science and Engineering (CSE) vid HKUST genom professor Pan Hui och professor Gunnar Karlsson samt professor Sonja Buchegger vid KTH samarbetar inom EU ICT och social networking.
 • Institutionen Electronic and Computer Engineering (ECE) vid HKUST genom professor Ling Shi samt professor Karl H Johansson vid KTH samarbetar inom networked control systems och remote state estimation..
 • Institutionen Electronic and Computer Engineering (ECE) vid HKUST genom professor Pascale Fung samt professor Joakim Gustavsson vid KTH inom robotik.

Finansieringsstöd till gemensamma forskningsprojekt

Samarbetet ger finansieringsstöd till gemensamma forskningsprojekt, där för närvarande följande sex projekt har erhållit finansiellt stöd.

 • Big Data System: Professor Jiang Xu vid HKUST samt professor Ahmed Hemani och professor Zhonghai Lu vid KTH i 36 månader.
 • Robotic Manipulation-Representation and Optimization (RoMRO): Professor Michael Wang och professor Kaiyu Hang vid HKUST samt professor Danica Kragic och Florian T. Pokorny vid KTH i 36 månader.
 • Dynamic AIE Systems with Adaptive Features for Smart Optical Applications: Professor Ben Zhong Tang vid HKUST samt professor Mingdi Yan och professor Olof Ramström vid KTH i 36 månader.
 • Resource Allocation in Cyber-Physical Systems: Professor Ling Shi och professor Li Qiu vid HKUST samt professor Karl H. Johansson vid KTH i 36 månader.
 • Evaluation of the scalability of opportunistic networking protocols and their applicability in natural disaster cases with minimal support of fixed infrastructure: Professor Pan Hui vid HKUST och professor Gunnar Karlsson vid KTH i 24 månader.
 • Theoretical and experimental investigation of synthetic spin orbit coupling in ultracold quantum gases: Professor Gyu-Boong Jo vid HKUST och professor Egor Babaev vid KTH i 24 månader.

Utbildningssamarbeten

KTH och HKUST har ett stort studentutbyte. Varje år tar KTH emot 18 studenter från HKUST som studerar en termin i Stockholm och erbjuder lika många KTH-studenter möjligheten att studera en termin i Hongkong. Det pågår diskussioner om ett gemensamt dubbeldiplomprogram, där KTH:s studenter får möjlighet att studera till en masterexamen och HKUST:s studenter erbjuds ett 3+2 program.

En delegation från KTH ledd av professor Ramon Wyss signerar ett avtal med Smart City Consortium (SCC)

Övriga former av samarbeten

18 mars 2020: ''Migrating a Whole University to ''Online Real-Time Interactive'' Teaching: An Experience-Sharing Forum'' där KTH var representerad av universitetslektor Joakim Lilliesköld. Under forumet diskuterades organisation, utbildning, kommunikation, examinationer och laborationsarbete.

Mer information om presentation, inspelning av eventet och slutsaterna kan ni ta del av från HKUSTs hemsida.

Samverkan

KTH har skrivit ett samarbetsavtal med Smart City Consortium (SCC) kring samarbete för Hongkongs stadsutveckling. KTH har ett bra kontaktnät med svenska företag aktiva i Hongkong, som också medverkar i utveckling av stadsprojekt. Hongkongs smart city program är ett område där KTH samverkar med både Hongkongs stad, svenska företag och HKUST. Ett annat samarbete finns med Hong Kong Science Park, som erbjuder svenska startups en attraktiv ’landningsplattform’, där samverkan med HKUST ger tillgång till dess attraktiva kontaktnät. KTH har också kontakt med MTR som har sin bas i Hongkong.

Kontakt