Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Indian Institute of Technology Madras

Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) är beläget i Chennai, Indien, och är ett av de främsta lärosätena av nationell betydelse inom högre teknisk utbildning, grundläggande och tillämpad forskning.

IIT Madras i korthet

IIT Madras  har nästan 550 professorer, 8000 studenter och 1250 administrativ och övrig personal och har ett fristående campus som ligger i ett vackert trädbevuxet område på cirka 250 hektar. IIT Madras har etablerat sig som ett av de främsta centrumen för undervisning, forskning och industrikonsultering i landet.

Lärosätet har sexton akademiska institutioner och några avancerade forskningscentra inom olika discipliner inom ingenjörsvetenskap och ren vetenskap, med nästan 100 laboratorier organiserade i ett unikt funktionsmönster. En lärar- och forskarkår med internationellt anseende, briljanta studenter, utmärkt teknisk och stödjande personal och en effektiv administration har alla bidragit till IIT Madras framstående ställning. Campus ligger i staden Chennai, tidigare känd som Madras. Chennai är huvudstad i Tamil Nadu, en delstat i södra Indien.

Partnerskapets historia

Samarbetet mellan IIT Madras och KTH har en lång historia, med båda universiteten involverade i Erasmus Mundus External Cooperation Window projekt och forskningssamarbete mellan enskilda forskare. Denna relation formaliserades genom undertecknandet av ett samarbetsavtal (MoU) mellan båda universiteten 2012 med studentmobilitet som påbörjades 2014. I januari 2019 ledde professor Stefan Östlund, vicerektor för globala relationer, en KTH-delegation med professorer till IIT Madras för en gemensam workshop för att utforska vägar för att fördjupa samarbetet. Som ett resultat tecknades ett gemensamt doktorandhandledningsavtal och ett viktigt partneravtal mellan KTH: s rektor, prof. Sigbritt Karlsson och IIT Madras-direktören, professor Bhaskar Ramamurthi i New Delhi, under statsbesöket lett av Hans Majestät Konungen av Sverige till Indien i december 2019.

Forskningssamarbete

IIT Madras har avancerade forskningsanläggningar och forskare inom de flesta ämnen relaterade till teknik och därmed finns flera forskningssamarbeten mellan universiteten. Framträdande ämnen för befintligt samarbete är elkraftteknik, högspänningsteknik, transportteknik, bioteknik, trådlös kommunikation, artificiell intelligens, materialvetenskap och datavetenskap. Efter undertecknande av avtal i december 2019 har gemensam doktorandhandledning mellan forskningsgrupper inletts och det förväntas växa under kommande år.

International Immersion Experience scholarship

International Immersion Experience bjuder in tre KTH-doktorander i början av sin doktorandtjänst för gemensamt handledda forskningsvistelser vid IIT Madras. Programmet erbjuds till tre KTH-doktorander per år och de kommer att tillbringa minst 45 dagar, men max 3 månader, i programmet. Studenter är välkomna att kontakta sin handledare eller KTH Internationella relationer Pia Schmitt, pisc@kth.se . De områden stipendiet erbjuds inom kan du se här:

IIT Madras välkomnar doktorander när som helst på året, men det är idealiskt att undvika högsommarmånaderna maj och juni. Stipendiet ger resebidrag från Stockholm till Chennai samt boende på IIT Madras.

För mer information, besök IIT Madras webbplats  eller kontakta Pia Schmitt .

Utbildningssamarbeten

IIT Madras och KTH samarbetar i aktiviteter där innehåll av hög kvalitet som genereras vid deras respektive universitet görs tillgängligt för samhället genom e-Learning-plattformar, som riktar sig till studenter och yrkesverksamma. EECS-skolan vid KTH och elektroteknik vid IIT Madras har ett lärarutbytesavtal under Linneaus-Palme-programmet.

Övriga samarbeten och aktiviteter

Både IIT Madras och KTH är involverade i EU Erasmus + -projektet MIELES  - Modernizing and Enhancing Indian eLearning Educational Strategies och i EU Erasmus + -projektet EQUAMBI  - Enhancing Quality Assurance Management and Benchmarking Strategies in Indian Universities. Som en delaktivitet för MIELES-projektet erbjöds två kurser av KTH-professorer på onlineplattformen NPTEL  , koordinerad av IIT Madras. Båda universiteten finns också med i Heritage Network  mellan framstående indiska och europeiska universitet.

Kontaktpersoner