Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Strategiska partneruniversitet

KTH ingår i strategiska partnerskap med ett antal ledande tekniska universitet. Partnerskapen spänner över flera verksamhetsområden och omfattar såväl traditionellt studentutbyte och forskningssamarbeten, som gemensamma master- och doktorandprogram. De strategiska partneruniversiteten stärker KTH:s forskning, utbildning och samverkan i stort och genom dem kan KTH verka mer kraftfullt i byggandet av ett globalt varumärke.