Till innehåll på sidan

Sök finansiering för att anställa en gemensam doktorand med ett internationellt partneruniversitet

Publicerad 2022-03-21

Nu har du som forskare vid KTH möjlighet att ansöka om delfinansiering om 500 000 kr per år under en fyraårsperiod för att anställa en doktorand tillsammans med ett av KTH:s internationella partneruniversitet.

För att stärka relationerna med vissa partneruniversitet genomför KTH en pilotsatsning med sex gemensamma doktorander. Skolan vid vilken doktoranden anställs ska stå för motsvarande finansiering som det belopp som avsätts av de centrala medlen. En plan för medfinansieringen ska finnas. Mobilitet är ett krav men det är inget krav på examen vid båda universiteten.

Doktoranden ska tillbringa totalt minst ett år vid ett av våra partneruniversitet. Handledare på partneruniversitetet måste anges vid ansökan.

Samarbeten med partneruniversitet som också bidrar med finansiering för en doktorand prioriteras.

Universitet som är med i pilotprojektet är:

  • Shanghai Jiao Tong University (SJTU), Kina
  • Technical University of Denmark (DTU), Danmark
  • University of Tokyo (U Tokyo), Japan
  • Nanyang Technological University (NTU), Singapore

För att din ansökan ska kunna beviljas krävs:

  • Relevans för KTH:s strategier för forskning och internationellt samarbete 
  • Potential för ökat framtida forskningssamarbete
  • Excellens i samarbetet 
  • Att du är anställd på KTH och har rätt att vara huvudhandledare för doktorander (professor eler docent)

Kontaktpersoner för partneruniversiteten

Klicka för att se kontaktpersoner på KTH för respektive partneruniversitet.

Intervju med vicerektor Stefan Östlund

Stefan Östlund

Stefan Östlund, vicerektor för globala globala relationer.

Stefan Östlund, vicerektor för globala relationer vid KTH, svarar på frågor om pilotsatsningen.

Vad innebär den här satsningen?

— Det innebär att vi bygger starka band mellan forskare från KTH och partneruniversiteten. Att gemensamt handleda doktorander ökar samverkan och kommer att leda till ökad sampublicering.

Vem kan söka?

— Alla KTH-forskare som har rätt att vara huvudhandledare för doktorander.

Vad kan den enskilda forskaren eller institutionen få ut av detta?

— Utökat internationellt samarbete och möjligheter att därifrån skapa nya forskningsprojekt tillsammans med partnersuniversitetet.

Hur går det hela till rent praktiskt?

— Man måste först ta en initial kontakt med lämplig kollega på ett av partneruniversiteten. Många forskare har redan dessa kontakter då vi i flera fall tidigare haft ”seed-funding"-program. Om man är överens så skriver man en projektbeskrivning och redovisar hur och på vilket sätt samarbetet gynnar KTH. Själva ansökan fylls i som via KTH:s formulärsverktyg .

Innehållsansvarig:Linda Andersson
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-03-21