Till innehåll på sidan

Strategiska partneruniversitet

KTH har ingått strategiska partnerskap med ett antal ledande tekniska universitet. Partnerskapen spänner över flera verksamhetsområden och omfattar såväl traditionellt studentutbyte och forskningssamarbeten, som gemensamma master- och doktorandprogram. De strategiska partneruniversiteten stärker KTH:s forskning, utbildning och samverkan i stort och genom dem kan KTH verka mer kraftfullt i byggandet av ett globalt varumärke.

Innehållsansvarig:Linda Andersson
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-11-23