Till innehåll på sidan

Magnus Alhström

Name: Magnus Alhström, PhD
Title: Vice President, Saab Global Innovation, Stockholm, Sverige

Vad är det som är bra med att samarbeta med KTH (tidigare KMC)?

Genom att samarbeta med KTH teamar vi upp för att stärka bådas varumärken och sticka ut mot andra aktiviteter som finns riktade mot studenter. Vi ser att tillsammans skapar vi en starkare kraft som kan nå ut till fler än om vi hade gjort det på egen hand.

Vilken nytta har samarbete ger/gett?

Tillsammans med KTH når vi ut bättre till studenter och universitet där vi både ser en potential till framtida anställda men även till att sprida namnet Saab till samarbetspartners vi annars inte hade nått i våra vanliga kanaler.

Varför tycker Saab det är viktigt att samarbeta med utbildningssektorn och mot internationella studenter?

KTH är ett av våra samarbetsuniversitet i Sverige och att tillsammans verka för att sprida utbildning och ge möjlighet till unga att studera vidare är något som skapar ringar på vattnet som är viktigt inför framtiden. Att hitta rätt kompetensprofil på kommande anställda handlar idag om att vara aktiv i utbildningssektorn och att visa inom vilka grupper som vi ser att vi i framtiden kommer behöva rekrytera och att se till att vi redan nu bygger upp en medvetenhet om vårt varumärke så att studenter under sin utbildning vet var de vill jobba i framtiden.

Läs mer

KTH Global Talent Programme

Innehållsansvarig:Caroline Mosson
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2019-10-23