Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utlämnande av allmän handling på KTH

Handlingar som är förvarade på KTH och som är inkomna till och upprättade av KTH lämnas ut i enlighet med Offentlighetsprincipen och gällande sekretesslagstiftning. Kontakta registratorskontoret om du vill begära ut en allmän handling.

Hur du kan ta del av allmänna handlingar

  • Önskar du begära ut en allmän handling är du välkommen att kontakta registratorskontoret vid KTH
  • Du kan kostnadsfritt ta del av handlingarna på plats under våra öppettider eller vid en förbokad tid.

Kopior

  • Det finns möjlighet att få kopior på handlingarna som lämnas ut. De kan hämtas på angiven adress på KTH eller skickas mot portokostnad. Om antalet sidor eller filer är fler än 9 tar vi ut en avgift för kopiorna.
  • Avgiften för papperskopior tas ut i enlighet med Avgiftsförordningen och avgiften för kopior i elektronisk form tas ut i enlighet med KTH:s beslut (dnr V-2022-0448). 

Papperskopior

  • 9 sidor är gratis. Därefter tar vi ut en grundavgift på 50 kr samt 2 kr per sida.
  • Portokostnad tillkommer alltid om handlingar skickas på posten.

Elektroniska handlingar

  • 9 filer är gratis. Därefter tar vi ut en grundavgift på 125 kr samt 5 kr per fil.
  • Avgiften avgörs av antalet filer oavsett fileranas storlek.