Till innehåll på sidan

Kontakt med KTH

Behöver du få kontakt med någon hos oss på KTH? Här hittar du våra kontaktuppgifter.

KTH:s organisationsnummer: 202100-3054

Postadress: Kungliga Tekniska högskolan, 100 44 Stockholm

Tel växel: 08-790 60 00

Vid larm ring: 08-790 77 00

Begäran om utlämnande av allmän handling

Registrator

Frågor om dataskydd och behandling av personuppgifter

E-post: dataskyddsombud@kth.se
Telefon: 08-790 87 52

KTH Entré

Hos oss kan du få hjälp med allmänna frågor om:

  • KTH och våra campus.
  • Frågor om utbildningsaktiviteter och studentstöd.
  • IT-ärenden.

Vi hjälper dig också att hitta rätt skola eller institution, handläggare eller studie- och karriärvägledare som kan besvara mer specifika frågor.

Kontakta KTH Entré

Frågor om studier

Kontakta KTH

Verifiera examen

För att verifiera en examen, kontakta Examensgruppen på KTH via telefonnummer 08-790 70 09 eller kontrollera själv via Ladok:

Kontrollera information om examen (student.ladok.se)

Samarbete med KTH

Press och media

Här hittar du de verktyg och kontakter du behöver för att hitta rätt forskare på KTH.

Press och media

IT-support

it-support@kth.se

Allmänna frågor om KTH

info@kth.se

Digital tillgänglighet

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet.

Tillgänglighetsredogörelse för KTH:s webbplats

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-12-05