Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Visselblåsning på KTH

Misstänker du eller har du information om att det förekommer missförhållanden vid KTH som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram? Har du fått del av eller inhämtat information om missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang hos KTH? Då vill vi att du rapporterar det. På så sätt kan KTH utreda och åtgärda eventuella brister samt missförhållanden för att förbättra verksamheten.

På KTH:s intranät kan du läsa mer om vad som gäller angående visselblåsning och hur man går tillväga för att rapportera i enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.