Till innehåll på sidan

Litteratur om hållbar utveckling

Litteraturen om hållbar utveckling kan sägas inkludera allt från internationella policydokument som Bruntlandkommissionen till vetenskapliga artiklar om specifika fiberpolymerers miljöpåverkan.

Den litteratur som presenteras här fokuserar på hållbar utveckling från främst ett övergripande perspektiv. Litteraturen innehåller ofta en kort historik och beskrivning av begreppets framväxt och betydelse, samt orsaker till och möjliga lösningar på stora miljö- och hållbarhetsproblemen. Fokus ligger ofta men inte alltid på ekologisk hållbarhet. Här följer några exempel - listan gör inga anspråk på att vara heltäckande - utan att det ska vara just exempel:

Böcker

Gulliksen, H. & Holmgren, U. (2015). Hållbar utveckling – Livskvalitet, beteende, teknik. Lund: Studentlitteratur.
Tunström, M., Gunnarsson-Östling, U. och Bradley, K. (2015) Socioekologisk stadsutveckling. Begrepp och lokal praktik. Arkitektur Förlag.
Dahlin, J-E. (2014) Hållbar utveckling - en introduktion för ingenjörer. Studentlitteratur: Lund.
Luttropp, C. och Brohammer, G. (2014) EcoDesign Roadmap. Studentlitteratur.
Laestadius, S. (2013) Klimatet och välfärden. Mot en ny svensk modell. Borea Bokförlag:Umeå.
Theis, T. and Tomkin, J. (eds.) (2012). Sustainability: A Comprehensice Foundation. On-line text book.
Borglund et al. (2012) CSR Corporate Social Responsibility – En guide till företagets ansvar, Sanoma utbildning.
Heinberg, R. (2012) What is sustainability? Post Carbon Institute.
Larsson, M., Bratt, L., Sandahl, J. (2011) Hållbar utveckling och ekonomi: inom plantens gränser. Studentlitteratur:Lund.
Engström, C.J. (red) (2011) Urbaniserad värld. Nya steg mot hållbara städer. Global utmaning:Stockholm.
Gröndahl, F. och Svanström, M. (2010) Hållbar utveckling – en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare, Liber: Stockholm
Manzi, T. et al. (2010) Social Sustainability in Urban Areas: Communities, Connectivity and the Urban Fabric. London: Earthscan.
Benoît, C., and Mazijn, B. (eds) (2009), UNEP/SETAC Life Cycle Initiative. Guidelines for social life cycle assessment of products.
Graedel, T.E and Allenby B.R (2009) Industrial Ecology and Sustainable Engineering. Pearson/Prentice Hall.
Areskoug, M., (2006) Miljöfysik - Energi för hållbar utveckling. Studentlitteratur.
Wärneryd, O., Hallin, P.O., Hultman, J. (2002) Hållbar utveckling: Om kris och omställning i stad och samhälle. Studentlitteratur: Lund.

Vetenskapliga artiklar

  • Steffen, W. et. al. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, Vol. 347 no. 6223.
  • Weingaertner, C. and Moberg, Å. (2014), Exploring Social Sustainability: Learning from Perspectives on Urban Development and Companies and Products. Sust. Dev., 22: 122–133.
  • Griggs, D., M. Stafford-Smith, O. Gaffney, J. Rockström, M. C. Öhman, P. Shyamsundar, W. Steffen, G. Glaser, N. Kanie and I. Noble (2013). Policy: Sustainable development goals for people and planet. Nature 495(7441): 305-307.
  • Raworth, K. (2012). A safe and just space for humanity: can we live within the doughnut. Oxfam Policy and Practice: Climate Change and Resilience 8(1): 1-26.
  • Steffen, W., J. Grinevald, P. Crutzen and J. McNeill (2011). The Anthropocene: conceptual and historical perspectives. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 369(1938): 842-867.
  • Rockström, J. et. al. (2009) Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Ecology and Society, Vol. 14, No. 2, Art. 32.
  • Connelly, S. (2007). Mapping sustainable development as a contested concept. Local Environment 12(3): 259-278.
  • Littig, B., Grießler, E. (2005) Social sustainability: a catchword between political pragmatism and social theory. Int. J. Sustainable Development, Vol. 8, pp. 65-88.
  • Robinson, J. (2004). Squaring the circle? Some thoughts on the idea of sustainable development. Ecological economics 48(4): 369-384.
  • Mebratu, D. (1998). Sustainability and sustainable development: historical and conceptual review. Environmental impact assessment review 18(6): 493-520.

Rapporter

Boverket (2010) Socialt hållbar stadsutveckling - en kunskapsöversikt.

KTH (2009) Teknik och etik (pdf 475 kB) , Sven Ove Hansson.