Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Verktygslådan - lärande för hållbar utveckling

Välkommen till KTH:s Verktygslåda för lärande för hållbar utveckling. Här hittar du tips och exempel kring att integrera hållbar utveckling i undervisningen.

Om Verktygslådan

Verktygslådan - Lärande för hållbar utveckling har utvecklats som stöd och inspiration för KTH:s undervisande personal i hur man kan integrera hållbar utveckling i kurser och program.

Bakgrund

Sedan 2012 har ett projekt med målet att öka integreringen av hållbar utveckling i KTH:s kurser och program pågått. En viktig komponent har varit utveckling av stöd till KTH:s lärare och undervisande personal, där ett exempel är denna Verktygslåda. En pilotversion lanserades våren 2013 efter ett utvecklingsarbete av Josefin Wangel, och har därefter vidareutvecklats av Annica Carlsson, Emma Strömberg och Teresia Sandberg.

Verktygslådans struktur

Förenklat är verktygslådan indelad i två delar. En teroridel som ger en översiktlig ingång till ämnesområdet hållbar utveckling och en mer praktiskt orienterad del med fokus på lärande för hållbar utveckling. Verktygslådan har ingen ambition att vara heltäckande och innehållet ska inte ses som en rekommendation. Utöver de exempel som lyfts fram i Verktygslådan sker bred undervisning inom hållbar utveckling både som hela kurser och integrerat i delar av KTH:s kursutbud.

Du kan bidra!

En förhoppning med Verktygslådan är att den ska bidra till att förmedla erfarenhetsutbyte mellan KTH:s undervisande personal inom lärande för hållbar utveckling. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla Verktygslådan och tar gärna emot återkoppling och kommentarer om Verktygslådans utformning och innehåll samt fler exempel från undervisningen eller tips på litteratur som Verktygslådan kan byggas ut med.